mg_marta list-9

 0    97 карточки    grzankamariusz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
kwaśny deszcz
начать обучение
acid rain
dotknięty trzęsieniem ziemi
начать обучение
affected by earthquake
wstrząs wtórny
начать обучение
aftershock
przypisywać coś czemuś
начать обучение
ascribe something to something
lawina
начать обучение
avalanche
ciężka praca
начать обучение
back-breaking work
ponura przyszłość
начать обучение
bleak future
rozmnażać się / hodować zwierzęta
начать обучение
breed
przerwać tamę / brzegi rzeki
начать обучение
burst dam / banks
wywracać sie do góry dnem
начать обучение
capsize
fundusz pomocowy
начать обучение
charity relief funds
oszczędzać energię / zasoby
начать обучение
conserve / save energy/ resources
konsumpcyjny styl życia / społeczeństwo
начать обучение
consumerist lifestyle / society
zarządzanie kryzysowe
начать обучение
crisis management
ograniczyć emisję co2
начать обучение
curb emission of carbon dioxide
liczba ofiar śmiertelnych
начать обучение
death toll
szczątki
начать обучение
debris
ogłosić stan wyjątkowy
начать обучение
declare a state of emergency
spadek / obniżać się
начать обучение
decline
wycinanie lasów
начать обучение
deforestation / clearing forests
powódź / zalanie wodą
начать обучение
deluge / water inundation
potępiać
начать обучение
deplore
zrujnowany / opuszczony dom
начать обучение
derelict house
wymierać
начать обучение
die out
pomoc
начать обучение
disaster relief
cieknący kran
начать обучение
drippy taps
urządzenia elektryczne
начать обучение
electrical appliances
żarówki energooszczędne
начать обучение
energy-saving eco light bulbs
produkty przyjazne środowisku
начать обучение
environmentally-friendly products
wysłannik
начать обучение
envoy
przesiedlać ofiary
начать обучение
evacuate / relocate / displace victims
spaliny
начать обучение
exhaust fumes
teren dotknięty powodzią
начать обучение
flood – hit area
teren zagrożony powodzią
начать обучение
flood - prone area
pozbyć się czegoś
начать обучение
get rid of
ocieplenie klimatu
начать обучение
global warming
efekt cieplarniany
начать обучение
greenhouse effect
środowisko naturalne
начать обучение
habitat
nieprzejezdne drogi
начать обучение
impassable roads
poprawić wał / nabrzeże
начать обучение
improve embankments
w niewoli
начать обучение
in captivity
na wolności
начать обучение
in the wild
ubezpieczyć się na wypadek pożaru
начать обучение
insure against fire
wystosować ostrzeżenia
начать обучение
issue warnings
wysypisko śmieci
начать обучение
landfill site
pozostawić na czuwaniu
начать обучение
leave something on standby
wał przeciwpowodziowy
начать обучение
levee
źródło utrzymania
начать обучение
livelihood
ssaki
начать обучение
mammals
łagodzić konsekwencje
начать обучение
mitigate the consequences of
zanieczyszczenie hałasem
начать обучение
noise pollution
blokować dostęp do
начать обучение
obstruct access to
plama ropy na wodzie
начать обучение
oil slick
zalać
начать обучение
overwhelm
powłoka ozonowa
начать обучение
ozone layer
wycofać coś stopniowo
начать обучение
phase out
kłusownictwo
начать обучение
poaching
elektrownia
начать обучение
power plant
chronić / zachować zagrożone gatunki
начать обучение
preserve endangered species
podwyższać świadomość
начать обучение
raise / boost awareness of
spustoszyć
начать обучение
ravage / devastate
akumulatorki
начать обучение
rechargeable batteries
odnawialne źródła energii
начать обучение
renewable /sustainable sources of energy
przywracać / odnawiać
начать обучение
restore
gruz
начать обучение
rubble
urządzenia sanitarne
начать обучение
sanitary facilities
wymiana starych samochodów na nowe
начать обучение
scrappage scheme
szukać schronienia
начать обучение
seek shelter
konfiskata
начать обучение
seizure
instalować sprzęt oczyszczający / odkażający wodę
начать обучение
set up water purification / decontamination equipment
ładowarka słoneczna
начать обучение
solar charger
baterie słoneczne
начать обучение
solar panels
rozlać
начать обучение
spill
panika / uciekać w popłochu
начать обучение
stampede
wzmacniać brzegi rzeki
начать обучение
strengthen / reinforce river banks
zrównoważony rozwój
начать обучение
sustainable development
przestawiać się na czyste źródła energii
начать обучение
switch to cleaner sources of energy
następstwo
начать обучение
the aftermath of
rozmiar / skala katastrofy
начать обучение
the extent / scale of disaster
zagrożony wyginięciem
начать обучение
threatened with extinction
ulewny deszcz
начать обучение
torrential rain
wywołać
начать обучение
trigger
zagrożony
начать обучение
under threat
rozpętać
начать обучение
unleash
odłączyć ładowarkę
начать обучение
unplug the charger
likwidacja odpadów
начать обучение
waste disposal
turbina wiatrowa
начать обучение
wind turbine
zmarły
начать обучение
deceased
skład
начать обучение
dump / depot
rozchodzić się w Internecie
начать обучение
go viral
żart
начать обучение
hoax
woda utleniona
начать обучение
hydrogen peroxide
upośledzenie
начать обучение
impairment
zastraszać
начать обучение
intimidate
podawać się za kogoś
начать обучение
masquerade as somebody
postępowanie / kroki
начать обучение
proceedings
jadowity
начать обучение
venomous

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.