KONWERSACJE - PROŚBA O POWTÓRZENIE

 0    19 карточки    aniolaa
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Co proszę? Możesz/czy mogłaby pani powtórzyć?
начать обучение
Wie bitte? Kannst du/Können Sie das bitte wiederholen?
Czy możesz/może pani powiedzieć to jeszcze raz?
начать обучение
Kannst du/Können Sie das noch einmal sagen?
Przepraszam, nie dosłyszałam co powiedziałeś/co pani powiedziała.
начать обучение
Entschuldigung, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast/
Nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam...
начать обучение
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe...
Obawiam się, że nie zrozumiałam dobrze ostatniego zdania.
начать обучение
Ich fürchte, dass ich den letzten Satz nicht begriffen habe.
Zapytam jeszcze raz, aby się upewnić, czy dobrze rozumiem.
начать обучение
Ich frage noch einmal, um mich zu vergewissern, ob ich das richtig verstehe.
Czy mógłbyś/mogłaby pani inaczej sformułować swoje pytanie?
начать обучение
Kannst du/Können Sie bitte deine/Ihre Frage umformen?
To nie jest dla mnie całkiem jasne.
начать обучение
Das ist mir nicht ganz klar.
Czy nie wyraziłam się jasno?
начать обучение
Habe ich mich nicht klar ausgedrückt?
Czy zechciałbyś/zechciałaby pani ...?
начать обучение
Würdest du/Würden Sie ... bitte ...?
Czy mógłbyś/mogłaby pani ...?
начать обучение
Könntest du/könnten Sie ... bitte ...?
Czy mogłabym cię/panią prosić o...?
начать обучение
Dürfte ich dich/Sie um (A) ... bitten?
Miałabym prośbę (do ciebie/do pani).
начать обучение
Ich hätte eine Bitte (um dich/Sie).
Chciałabym cię/panią o ... (coś) prosić.
начать обучение
Ich möchte dich/Sie um ... (etwas) bitten.
Czy byłoby możliwe ...?
начать обучение
Wäre es möglich ...?
Byłoby bardzo miło z twojej/pani strony, kiedy...
начать обучение
Es wäre sehr freundlich von dir/Ihnen, wenn...
Chciałabym...
начать обучение
Ich hätte gern...
Chciałabym...
начать обучение
Ich möchte gern...
Czy mogłabym ...?
начать обучение
Dürfte ich ... bitte ...?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.