Glossika 331 - 365

 0    25 карточки    Madora
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
My car dosen't use much petrol.
начать обучение
Mój samochód nie zużywa dużo benzyny.
sometimes he's late but not often.
начать обучение
On czasem się spóźnia, ale nie często.
I don't like to wash the dishes.
начать обучение
Nie lubię zmywać naczyń.
I don't do it very often.
начать обучение
Nie robię tego zbyt często.
I rarely do it.
начать обучение
Rzadko to robię.
She speks Spanish, but she doesn't speak Italian
начать обучение
Ona mówi po hiszpańsku, ale nie mówi po włosku
He does do his job very well
начать обучение
On bardzo dobrze wykonuje swoją pracę
She doesn't usually have breakfast
начать обучение
ona zazwyczaj nie je śniadania.
I don't play the piano very well.
начать обучение
Nie gram na pianinie zbyt dobrze.
They don't know my phone number.
начать обучение
Oni nie znają mojego numeru telefonu.
We do work very hard.
начать обучение
My pracujemy bardzo ciężko.
David doesn't have a car.
начать обучение
David nie ma samochodu.
You don't do the same thing every day.
начать обучение
Nie robisz tego samego każdego dnia.
I like listening to good music.
начать обучение
Oni lubią muzykę klasyczną.
I don't like jazz music.
начать обучение
Nie lubię muzyki jazzowej.
I like rock music.
начать обучение
Lubię muzykę rockową.
I don't like boxing.
начать обучение
Nie lubię boksu.
I like romantic films.
начать обучение
Lubię romantyczne filmy.
He has a car, but he doesn't use it very often
начать обучение
on ma samochód, ale nie używa go zbyt często
I don't like cooking.
начать обучение
Nie lubię gotować.
I like reading books. I like detective stories.
начать обучение
Lubię czytać książki. Lubię historie kryminałów.
What kind of music do you like?
начать обучение
Jaką muzykę lubisz?
I'm not interested in it.
начать обучение
Nie interesuję się tym.
This hotel isn't expensive. It doesn't cost much to stay there
начать обучение
Ten hotel nie jest drogi. Pobyt w nim nie kosztuje dużo.
She lives close me, but I see her very seldom
начать обучение
Ona mieszka blisko mnie, ale widzę ją bardzo rzadko

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.