glossika 501-525

 0    21 карточка    Madora
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Ask if he has any brothers or sisters. Yes, he's got a brother and two sisters.
начать обучение
Zapytaj, czy ma braci lub siostry. Tak, ma brata i dwie siostry.
I don't have a computer.
начать обучение
Nie mam komputera.
Do you have time tomorrow? No, I don't
начать обучение
Czy masz czas jutro? Nie, nie mam
He has a sports car.
начать обучение
on ma samochód sportowy.
He doesn't have much money, but he has a lot of free time.
начать обучение
on nie ma dużo pieniędzy, ale ma dużo wolnego czasu.
he has a lot of computer games.
начать обучение
on ma dużo gier komputerowych.
I have no time.
начать обучение
Nie mam czasu.
I don't have, any money.
начать обучение
Nie mam pieniędzy.
they have two children.
начать обучение
oni mają dwoje dzieci.
she doesn't have a key.
начать обучение
ona nie ma klucza.
we have a lot of work to do.
начать обучение
mamy dużo pracy
I don't have your phone number.
начать обучение
Nie mam twojego numeru telefonu.
how much money, do you have with you?
начать обучение
jak dużo pieniędzy masz ze sobą?
she doesn't have a car. She goes everywhere, by bicycle.
начать обучение
ona nie ma samochodu. Jeździ wszędzie rowerem.
Tom isn't happy. He has a lot of problems.
начать обучение
Tom nie jest szczęśliwy. Ma wiele problemów.
what's wrong? - I've got something in my eye
начать обучение
Co się stało? - Mam coś w oku
where's my phone? - I don't know. I don't have it.
начать обучение
gdzie jest mój telefon? - Nie wiem. Ja gonie mam
she wants to go to the concert, but she hasn't got a ticket.
начать обучение
ona chce iść na koncert, ale nie ma biletu.
I'm not feeling well. I've got a bad cold.
начать обучение
Nie czuję się dobrze. Jestem mocno przeziębiona.
Everybody, likes him.
начать обучение
wszyscy go lubią.
He's got a lot of friends.
начать обучение
Ma wielu przyjaciół.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.