C08 Czas przeszły złożony past perfekt

 0    12 карточки    rlach
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Przeszły złorzony
начать обучение
Past perfect
Podmiot plus hed plus trzecia forma czasownika
начать обучение
Subject and had and third form of the verb
Ja piłem piwo zanim myśmy się spotkali
начать обучение
I had drunk beer before we met
Użyj kiedy już rozmawiasz o przeszłości i chcesz rozmawiać o wcześniejszym minionym działaniu
начать обучение
Use when you are already talking about the past, and you want to talk about an earlier past action
Użyj aby pokazać, że coś zupełnie jest skończone
начать обучение
Use when to show that something is completely finished
Zaprzeszłość, czyli czynność przeszła zakończona przed rozpoczęciem innej czynności przeszłej, na przykład
начать обучение
I had washed up before I switched on the tv
Czynność przeszła zakończona przed określonym momentem w przeszłości, na przykład
начать обучение
I had finished studying biology by last wednesday
Odpowiednik w przeszłości czasu prezent perfekt, na przykład
начать обучение
She was surprised beacuse she had never seen an elephant before
Ona nie piła wcześniej piwa
начать обучение
She hadn’t drunk beer before
Jak dużo piw ty wypiłeś wcześniej
начать обучение
How much beer had you drunk before
Tak, ja wypiłem
начать обучение
Yes, I had
Nie, ona nie wypiła
начать обучение
No, she hadn’t

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.