500 most important Ukrainian verbs 50 - 75

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to leave
I'm leaving and I'm not coming back.
начать обучение
їхати
Я їду і вже не повернусь.
to leave
Several workers have left our company.
начать обучение
залишити
Кілька робітників залишили нашу компанію.
to leave
I leave home every day at 8 o'clock.
начать обучение
виходити
Я виходжу з дому о 8 кожного дня.
to keep
Keep the change.
начать обучение
залишати
Залиште решту собі.
to use
I don't know how to use the internet.
начать обучение
користуватись
Я не знаю, як користуватись інтернетом.
to get used to
I can't get used to the new interface.
начать обучение
звикнути
Я не можу звикнути до нового інтерфейсу.
to move
Stop moving, I'm trying to take a photo!
начать обучение
рухати
Не рухайся, я намагаюсь зробити фото!
to move
We moved to London two years ago.
начать обучение
переїжджати
Ми переїхали в Лондон два роки тому.
to live
Europeans live 80 years on average.
начать обучение
жити
Європеєць в середньому живе 80 років.
to live
I live in the capital.
начать обучение
жити
мешкати
Я живу в столиці.
to look after
Will you look after me when I get old?
начать обучение
доглядати
Ти будеш за мною доглядати, коли я постарішаю?
to stay
I'm going to stay at grandma's for the night.
начать обучение
залишитись
Я залишусь у бабусі на ніч.
to place
My application was placed on the reserve list.
начать обучение
розмістити
Мою заявку розмістили у резервному списку.
to listen to
I only listen to good music.
начать обучение
слухати
Я слухаю тільки хорошу музику.
to last
I wish holidays could last forever!
начать обучение
тривати
Хотілося б, щоб канікули тривали вічність.
to start
I started boxing when I was seven.
начать обучение
починати
Я почав займатись боксом, коли мені було сім.
to must
I must go now.
начать обучение
бути повинним
мусити
Я повинен зараз піти.
to believe
Do you believe in miracles?
начать обучение
вірити
Ви вірите у дива?
to die
Hundreds of people die of hunger.
начать обучение
вмирати
Сотні людей помирають з голоду.
to show
Will you show me your Pokemon?
начать обучение
показувати
Покажеш мені свого покемона?
to run
Run and don't look back.
начать обучение
бігати
Біжи й не озирайся.
to understand
I don't understand what you're saying.
начать обучение
розуміти
Не розумію, що ти говориш.
to hear
Humans can't hear certain sounds.
начать обучение
чути
Люди не чують певних звуків.
to turn
Turn right and then go straight.
начать обучение
повертати
Поверни на право, а потім їдь прямо.
to turn on
Turn on the light, I can't see anything!
начать обучение
вмикати
Увімкни світло, я нічого не бачу!

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.