500 most important Ukrainian verbs 475 - 500

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to retain
Revise new words if you want to retain them.
начать обучение
пам'ятати
Повторюй нові слова, якщо хочеш їх пам'ятати.
to fasten
All passengers must fasten their seatbelts.
начать обучение
пристібнути
Усі пасажири мають пристібнути паси безпеки.
to exceed
The results exceeded my expectations.
начать обучение
перевищувать
Результати перевищили мої сподівання.
to astonish
I was astonished by his audacity.
начать обучение
вражати
Мене вразила його сміливість.
to undo
Could you help me undo the buttons?
начать обучение
розстібнути
Міг би ти мені допомогти розстібнути ґудзики?
to undo
Can I still undo that?
начать обучение
виправити ситуацію
Чи можу я ще виправити ситуацію?
to impose
I hope I'm not imposing...
начать обучение
нав'язуватись
Сподіваюсь, я не нав'язуюсь...
to prohibit
Smoking is prohibited in this hotel.
начать обучение
забороняти
Куріння заборонене в цьому готелі.
to entrust
We entrust our safety to the police.
начать обучение
довірити
Ми довіряємо нашу безпеку поліції.
to suffocate
I'm suffocating in this tiny city.
начать обучение
задихатись
Я задихаюсь у цьому крихітному місті.
to compose
The Ode to Joy was composed by Beethoven.
начать обучение
створювати
написати
"Оду до радості" створив Бетховен.
to diminish
The number of obese people will diminish in 2020.
начать обучение
зменшуватись
Кількість людей, що мають ожиріння, зменшиться у 2020 році.
to foresee
You should have foreseen the consequences of your actions.
начать обучение
передбачити
Тобі треба було передбачити наслідки своїх дій.
to shiver
It's so cold I'm shivering.
начать обучение
трястись
Так холодно, що я аж трясусь.
to demolish
This building will be demolished soon.
начать обучение
зносити
руйнувати
Цю будівлю скоро знесуть.
to decrease
Banks decrease the interest rates.
начать обучение
зменшувати
Банки зменшують відсоткову ставку.
to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
начать обучение
піддаватись
Багато жінок піддаються пластичній хірургії.
to enjoy oneself
Did you enjoy yourself yesterday?
начать обучение
веселитись
Добре вчора повеселились?
to mingle
I'm afraid my son might mingle with bad company.
начать обучение
змішатись
Боюсь, мій син міг змішатись з поганою компанією.
to overtake
I can't overtake this truck.
начать обучение
обігнати
Я не можу обігнати цю вантажівку.
to abolish
Slavery was abolished in 1865.
начать обучение
скасовувати
Рабство скасували у 1865 році.
to denounce
Our neighbours denounced us.
начать обучение
доносити
На нас донесли наші сусіди.
to underline
It's easier to learn if you underline the most important information.
начать обучение
підкреслювати
Легше вчитись, коли підкреслюєш найбільш важливу інформацію.
to care about sth
He doesn't care about my feelings.
начать обучение
турбуватись про щось
Він не турбується про мої почуття.
to emphasise
It's important to emphasise your strengths.
начать обучение
підкреслювати
Важливо підкреслювати свої переваги.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.