500 most important Ukrainian verbs 275 - 300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to eat lunch
In Poland, we don't usually eat lunch.
начать обучение
обідати
У Польші зазвичай не обідають.
to disappear
He disappeared and we never saw him again.
начать обучение
зникати
Він зник, і ми більше ніколи його не бачили.
to get angry
There's no reason to get angry.
начать обучение
гніватись
Немає приводу гніватись.
to blame
Stop blaming me for everything.
начать обучение
звинувачувати
Припини звинувачувати мене у всьому.
to press
Press the sticker against the wall.
начать обучение
притискати
Притисніть наклейку до стіни.
to cook
The only thing I can cook is rice.
начать обучение
готувати
Єдине, що я вмію готувати, це рис.
to belong
Everything in this town belongs to me!
начать обучение
належати
Все в цьому місті належить мені!
to rain
It wasn't supposed to rain today.
начать обучение
дощити
Сьогодні не мало дощити.
to be hungry
I'm not hungry, I've just eaten.
начать обучение
бути голодним
Я не голодний, я щойно поїв.
to suspect
My son is suspected of a robbery.
начать обучение
підозрювати
Мого сина підозрюють у крадіжці.
to suggest
I suggest we study for the final exam.
начать обучение
пропонувати
Пропоную готуватись до державних іспитів.
to suffer
I suffered after a bad breakup.
начать обучение
страждати
Я страждаю після важкого розставання.
to hire
My brother was hired by a big corporation.
начать обучение
нанимать
Мого брата найняла велика корпорація.
to pray
I pray for my mother's health.
начать обучение
молитись
Я молюсь за здоров'я своєї матері.
to celebrate
Celebrating every success helps you stay motivated.
начать обучение
святкувати
Святкування кожного досягнення успіху дозволяє тобі залишатись вмотивованим.
to discuss
We have to discuss every possibilty.
начать обучение
обговорювати
Ми повинні обговорити кожну можливіть.
to copy
I got suspended for copying my essay from the internet.
начать обучение
копіювати
Мене тимчасово відсторонили від навчання за копіювання есе з інтернету.
to be bored
I'm getting bored.
начать обучение
нудитись
Я починаю нудитись.
to collect
When did you start collecting stamps?
начать обучение
колекціонувати
Коли ти почав колекціонувати марки?
to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
начать обучение
полювати
Чи це легально полювати у Польщі?
to wash
I wash my convertible every Sunday.
начать обучение
мити
Я мию свій кабріолет кожної неділі.
to deliver
My new TV will be delivered tomorrow morning.
начать обучение
доставляти
Мій новий телевізор доставлять завтра зранку.
to draw
Can you draw a portrait of me?
начать обучение
малювати
малювати олівцем
Ти можеш намалювати мій портрет?
to load
The truck was loaded in two hours.
начать обучение
завантажити
Вантажівку завантажили за дві години.
to admit
I must admit you really impressed me.
начать обучение
визнавати
Мушу визнати, ти мене дійсно вразив.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.