500 most important Ukrainian verbs 125 - 150

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to laugh
Do you laugh often?
начать обучение
сміятись
Ти часто смієшся?
to drive
Can you drive?
начать обучение
водити
Вмієш водити?
to know somebody
Do you know Michael?
начать обучение
знати когось
Ти знаєш Майкла?
to talk to somebody
Did you talk to him about his conduct?
начать обучение
говорити з кимось
Ти говорив з ним про його поведінку?
to cut
The telephone wires had been cut minutes before the assault.
начать обучение
різати
Телефонні дроти було обрізано за хвилину до нападу.
to pull
Pull to open.
начать обучение
тягнути
Потягни, щоб відкрити.
to forget
I forgot to do the shopping.
начать обучение
забувати
Я забув зробити покупки.
to answer
I have to answer customers' inquiries.
начать обучение
відповідати
Я повинен відповісти на питання клієнтів.
to wonder
I wonder where to go for holidays.
начать обучение
хотіти знати
Хотів би знати, куди поїхати на канікули.
to follow
Always follow your heart!
начать обучение
слідувати
Завжди слідуй за своїм серцем.
to rest
I need to rest from my children or they will drive me crazy!
начать обучение
відпочивати
Мені потрібно відпочити від дітей, інакше вони зведуть мене з розуму!
to become
He became very weak after he got sick.
начать обучение
ставати
Він став дуже слабким, коли захворів.
to import
We import virtually everything from China.
начать обучение
імпортувати
Практично все ми імпортуємо з Китаю.
to lose
We've lost all our money.
начать обучение
втрачати
Ми втратили всі наші гроші!
to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
начать обучение
повісити
Я б хотів повісити цю картину на стіну.
to pass
I passed her on my way to work.
начать обучение
пройти
Я пройшов повз неї, коли йшов на роботу.
to hate
Why do you hate me so much?
начать обучение
ненавидіти
Чому ти так мене ненавидиш?
to wish
I wish I were a woman.
начать обучение
бажати
хотіти
Хотів би бути жінкою.
to buy
Katie has bought a new car.
начать обучение
купувати
Кейті купила нову машину.
to send
I need to send some letters.
начать обучение
відправляти
Мені потрібно відправити кілька листів.
to touch
Don't touch the pot - it's hot.
начать обучение
торкатись
Не торкайся кастрюлі, вона гаряча.
to finish
Finish your task and go home.
начать обучение
закінчити
Закінчи завдання і йди додому.
to return
He returned home after the war.
начать обучение
повертатись
Він повернувся додому після війни.
to learn
I'm learning new words.
начать обучение
вчити
Я вчу нові слова.
to interest
What are you interested in?
начать обучение
цікавитись
Чим ти цікавишся?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.