500 most important Ukrainian verbs 150 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to build
I've built a house and planted a tree.
начать обучение
будувати
Я побудував дім та посадив дерево.
to kick
Kick the ball as hard as you can.
начать обучение
бити ногою
Бий по м'ячу так сильно, як тільки можеш.
to protect
The ozone layer protects us from UV rays.
начать обучение
захищати
Озоновий шар захищає нас від УФ-променів.
to wear
I always wear a t-shirt and a pair of jeans.
начать обучение
носити
Я завжди ношу футболку та джинси.
to ring
I was taking a shower when the doorbell rang.
начать обучение
дзвонити
дзвін, будильник,телефон
Я приймав душ, коли в двері задзвонили.
to sign
Everybody needs to sign the list.
начать обучение
підписати
Кожен має підписати список.
to control
He always wants to control everything.
начать обучение
контролювати
Він завжди хоче все контролювати.
to be afraid
I'm afraid we won't manage to catch this bus.
начать обучение
боятись
Боюсь, ми не встигнемо зловити цей автобус.
to fall
I fell and I broke my leg.
начать обучение
падати
Я впав і зламав ногу.
to win
Schumacher won many races.
начать обучение
перемагати
Шумахер переміг у багатьох гонках.
to dance
Have you ever danced salsa?
начать обучение
танцювати
Ти коли-небудь танцював сальсу?
to beat
He was beaten by some thugs.
начать обучение
бити
Його побили якісь бандити.
to write
Paulo Coelho writes a lot of books.
начать обучение
писати
Пауло Коельйо пише багато книжок.
to act
Peter is acting strange today.
начать обучение
поводитись
Цими днями Пітер поводиться дивно.
to complete
Why do you never complete your tasks?
начать обучение
завершувати
Чому ти ніколи не завершуєш свої завдання.
to wake up
Has he woken up yet?
начать обучение
прокидатись
Він ще не прокинувся?
to breathe
Let me out, I can hardly breathe!
начать обучение
дихати
Випустіть мене, я ледве дихаю!
to clean
You should clean the kitchen immediately.
начать обучение
прибирати
Ти повинен негайно поприбирати на кухні.
to hurry
Hurry up, or we won't catch the plane!
начать обучение
поспішати
Поспішай, інакше ми не встигнемо на літак.
to sell
How many doughnuts have you sold today?
начать обучение
продавати
Скільки пончиків ви сьогодні продали?
to be able to
Soon you'll be able to drive a car.
начать обучение
вміти
Скоро будеш вміти водити машину.
to cover
Cover him with a blanket.
начать обучение
накривати
Накрий його ковдрою.
to expect
I expected you to come.
начать обучение
очікувати
Я очікував, що ти прийдеш.
to mark
I bought a used book and the answers are already marked.
начать обучение
позначати
Я купив уживану книгу, і всі відповіді позначені.
to decide
She couldn't decide which dress to buy.
начать обучение
вирішити
Вона не могла вирішити, яку сукню купити.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.