500 most important Swedish verbs 476 - 500

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to diminish
The number of obese people will diminish in 2020.
начать обучение
att minska; minskar
Antalet överviktiga människor ska minska 2020.
to exceed
The results exceeded my expectations.
начать обучение
att överstiga; överstiger
Resultaten översteg mina förväntningar.
to impose
I hope I'm not imposing...
начать обучение
att inkräkta; inkräktar
Jag hoppas att jag inte inkräktar...
to be astonished
I was astonished by his audacity.
начать обучение
att förvåna; förvånar
Hans framfusighet förvånade henne.
to undo
Could you help me undo the buttons?
начать обучение
att knäppa upp; knäpper upp
Kan du hjälpa mig att knäppa upp knappar?
to foresee
You should have foreseen the consequences of your actions.
начать обучение
att förutse; förutser
Du skulle förutse dina åtgärders följderna.
to wash up
Wash up after the dinner.
начать обучение
att diska; diskar
Diska efter lunchen.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.