500 most important Swedish verbs 376 - 400

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to argue
Don't argue with me!
начать обучение
att bråka; bråkar
Bråk inte med mig!
to coast
How much does this suit cost?
начать обучение
att kosta; kostar
Hur mycket kostar den kostymen?
to describe
How would you describe your dream job?
начать обучение
att beskriva; beskriver
Hur skulle du beskriva ditt drömt jobb?
to invent
It was Alfred Nobel who invented dynamite.
начать обучение
att uppfinna; uppfinner
Det var Alfred Nobel som uppfann dynamiten.
to resist
You can't resist chocolate.
начать обучение
att värja sig; värjer sig
Man kan inte värja sig mot chokladen.
to be silent
Is she always so silent?
начать обучение
att vara tyst; är tyst
Är hon alltid så tyst?
to measure
Some results are hard to measure.
начать обучение
att mäta; mäter
Det är svårt att mäta några resultaten.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.