500 most important Swedish verbs 151 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to build
I've built a house and planted a tree.
начать обучение
att bygga; bygger
Jag har byggt ett hus och planterat ett träd.
to kick
Kick the ball as hard as you can.
начать обучение
att sparka; sparkar
Sparka bollen så stark som du kan.
to fall
I fell and I broke my leg.
начать обучение
att falla ner; faller ner
Jag föll ner och bröt benet.
to sign
Everybody needs to sign the list.
начать обучение
att underteckna; undertecknar
Alla måste underteckna listan.
to be afraid
I'm afraid we won't manage to catch this bus.
начать обучение
att vara rädd; är rädd
Jag är rädd att det inte är en bra idé.
to clean
You should clean the kitchen immediately.
начать обучение
att rengöra; rengör
Du skulle rengöra köket strax.
to be able to
Soon you'll be able to drive a car.
начать обучение
att kunna; kan
Snart ska du kunna köra bil.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.