500 most important Swedish verbs 451 - 475

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to seduce
Is he trying to seduce my mother?
начать обучение
att förföra; förför
Försöker han förfröra min mamma?
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
начать обучение
att koka; kokar
Vatten kokar vid 100 grader.
to faint
Sometimes I faint at the doctor's.
начать обучение
att svimma; svimmar
Ibland svimmar jag hos läkaren.
to pronounce
It's hard to pronounce Polish words.
начать обучение
att uttala; uttalar
Det är svårt att uttala polska ord.
to manipulate
Sven's girlfriend manipulates him.
начать обучение
att manipulera; manipulerar
Svens flickvän manipulerar honom.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
начать обучение
ta sig in i; tar sig in i
Vår strategi är att ta sig in i europeisk marknad.
to submit
Have you submitted your program for approval?
начать обучение
att lämna in; lämnar in
Har du lämnat in ditt program för godkännande?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.