500 most important Swedish verbs 276 - 300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to pray
I pray to God.
начать обучение
att be; ber
Jag ber till Gud.
to discuss
We have to discuss every possibility.
начать обучение
att avhandla; avhandlar
Vi måste avhandla varje möjlighet.
to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
начать обучение
att jaga; jagar
Är det laglig att jaga i Polen?
to get bored
I'm getting bored.
начать обучение
att bli uttråkad; att blir uttråkad
Jag börjar bli uttråkad.
to collect
30 years ago it was very popular to collect stamps.
начать обучение
att samla; samlar
För 30 år sedan var det jättepopulärt att samla frimärken.
to strike
Nurses strike so the hospitals are working slower.
начать обучение
att strejka; strejkar
Sjuksköterskor strejkar så sjukhus arbetar långsammare.
to shout
They got scared and began shouting.
начать обучение
att skrika; skriker
De blev rädd och började skrika.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.