500 most important Czech verbs 476 - 500

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to retain
Revise new words if you want to retain them.
начать обучение
uchovat si
Opakuj si nová slovíčka pokud si je chceš uchovat v paměti.
to undo
Could you help me undo the buttons?
начать обучение
rozepnout
Můžeš mi pomoci rozepnout knoflíky?
to entrust
We entrust our safety to the police.
начать обучение
svěřit
Svou bezpečnost jsme svěřili policii.
to impose
I hope I'm not imposing...
начать обучение
vnucovat
Doufám, že se nevnucuji...
to prohibit
Smoking is prohibited in this hotel.
начать обучение
zakázat
Kouření v hotelu je zakázáno.
to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
начать обучение
podstoupit
Mnoho žen podstupuje plastické operace.
to overtake
I can't overtake this truck.
начать обучение
předběhnout
Nemůžu předběhnout toto nákladní auto.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.