500 most important Czech verbs 375 - 400

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to greet
He never greets me when he comes to the office.
начать обучение
pozdravit
Nikdy mě nepozdraví, když vejde do kanceláře.
to explode
A bomb exploded in the shopping center.
начать обучение
vybuchnout
V nákupním centru vybuchla bomba.
to fry
Can you fry three eggs for me?
начать обучение
smažit
také: vysmahnout
Můžeš mi usmažit tři vajíčka?
to negotiate
You should have negotiated a higher salary.
начать обучение
dohodnout
také: vyjednat
Měl ses domluvit na vyšším platu.
to interrupt
Why are you always interrupting me?
начать обучение
přerušit
Proč mě pořád přerušuješ?
to argue
Don't argue with me!
начать обучение
hádat se
Nehádej se se mnou!
to flow
The Vistula flows through Warsaw.
начать обучение
téct
Visla teče přes Varšavu.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.