500 most important Czech verbs 426 - 450

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to repair
The mechanic repaired the brakes in my car.
начать обучение
opravit
Mechanik mi opravil brzdy na autě.
to burst
She burst into laughter when she saw his new glasses.
начать обучение
vybuchnout
Vybuchla smíchem když viděla jeho nové brýle.
to transform
In the movie, the car transforms into a robot and saves the world.
начать обучение
proměnit
V tom filmu se auto promění na robota a zachrání svět.
to attach
Attach a recent photograph to your application form.
начать обучение
připojit
také: přiložit
Připojte k žádosti aktuální fotografii.
to adore
I adore going to the theatre.
начать обучение
to adore на английском языке
zbožňovat
Zbožňuji chodit do divadla.
to lean
Don't lean againt the wall! The paint is still wet!
начать обучение
opřít se
Neopírej se o stěnu! Barva stále nevyschla!
to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
начать обучение
utáhnout
Musím si utáhnout opasek dokud si nenajdu práci.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.