500 most important Czech verbs 201 - 225

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to count
Count to 10 and open your eyes.
начать обучение
počítat
Počítej do 10 a otevři oči.
to tire
Vacuuming tires me horribly.
начать обучение
unavit
Vysávání mě příšerně unavuje.
to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
начать обучение
cítit
cítit čichem, očichat
Cítíš mou novou, drahou voňavku?
to dress
I love the way you dress.
начать обучение
oblékat se
Zbožňuji jak se oblékáš.
to allow
My parents don't allow me to smoke.
начать обучение
dovolit
Moji rodiče mi nedovolí, abych kouřil.
to realize
When did you realize that?
начать обучение
uvědomit si
Kdy sis to uvědomil?
to fix
The plumber fixed the broken flush.
начать обучение
opravit
Klempíř opravil rozbité splachování.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.