500 most important Czech verbs 451 - 475

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to delete
I deleted his number.
начать обучение
vymazat
Vymazal jsem si jeho číslo.
to be thirsty
I'm so thirsty I could drink five liters of water!
начать обучение
mít žízeň
Mám takovou žízeň, že bych vypil pět litrů vody!
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
начать обучение
vařit
Voda se vaří při teplotě 100 stupňů Celsia.
to conquer
Our country was conquered by Russia.
начать обучение
dobýt
Rusko dobylo naši zemi.
to dine
Every Saturday I dine with my family.
начать обучение
obědvat
také: stolovat
Každou sobotu obědvám spolu se svou rodinou.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
начать обучение
proniknout
Naší strategií je proniknout na evropský trh.
to consist of
The exam consisted of written and oral parts.
начать обучение
skládat se
Zkouška se skládala z písemné a ústní části.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.