Useful phrases - easy

 0    65 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Ale zimno, nie?
начать обучение
It's freezing, isn't it?
O co chodzi?
начать обучение
What's the matter?
Trzymaj się!
начать обучение
Take care!
poprosić o podwyżkę
Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę.
начать обучение
ask for a rise
also: ask for a raise
I'm going to ask my boss for a rise.
Czy wszystko w porządku?
Czy wszystko w porządku? Jesteś blady.
начать обучение
Are you all right?
Are you all right? You look pale.
spieszę się
Nie mogę teraz rozmawiać, spieszę się.
начать обучение
I'm in a hurry
I can't talk now, I'm in a hurry.
Czy możesz mi pomóc?
начать обучение
Can you help me?
Wesołych Świąt!
начать обучение
Merry Christmas!
Nie podobała mi się ta sztuka.
начать обучение
I didn't like the play.
Boję się
Boję się gołębi, są jak latające szczury!
начать обучение
I'm afraid
I am afraid of pidgeons, they are like flying rats!
Smacznego!
начать обучение
Enjoy your meal!
Nie mam pojęcia.
начать обучение
I have no idea.
Myślę, że się zgubiłam.
начать обучение
I think I got lost.
Jak mogę Ci pomóc?
начать обучение
How can I help you?
Bardzo mi przykro.
начать обучение
I’m so sorry.
Słodkich snów!
начать обучение
Sleep tight!
Kiedy go widzę, mam motylki w brzuchu.
начать обучение
When I see him, I have butterflies in my stomach.
Mogę wejść?
начать обучение
May I come in?
Trzymam kciuki!
начать обучение
Fingers crossed!
mieć nosa do czegoś
Miał nosa do tego interesu.
начать обучение
have a nose for something
He had a nose for this business.
Dziękuję, wzajemnie.
начать обучение
Thank you, and the same to you.
Czy mam przekazać jakąś wiadomość?
начать обучение
Can I take a message?
dokonać wyboru
Sam musisz dokonać wyboru.
начать обучение
make a choice
You have to make a choice on your own.
Możesz odpowiedzieć na moje pytanie?
начать обучение
Can you answer my question?
Idę do sklepu, żeby kupić kawę.
начать обучение
I'm going to the shop to buy coffee.
Zostańmy w kontakcie! Możesz dać mi swój numer?
начать обучение
Let's keep in touch! Can you give me your number?
Nie musisz mówić szeptem, oni jeszcze nie śpią.
начать обучение
You do not have to whisper, they are not sleeping yet.
Wchodzę w to!
начать обучение
Count me in!
Ile to kosztuje?
начать обучение
How much does it cost?
Zaraz wracam.
начать обучение
I will be right back.
Czym mogę służyć?
начать обучение
How can I help you?
Przepraszam, to chyba przez ten upał.
начать обучение
I am sorry, I think it's the heat.
Kiedy Ci pasuje?
начать обучение
When does it suit you?
Miłego dnia!
начать обучение
Have a wonderful day!
bez słowa
Zerwała z nim i odeszła bez słowa.
начать обучение
without a word
She broke up with him and left without a word.
Hej, jedźmy na przejażdżkę!
начать обучение
Hey, let's go for a ride!
Pozwól mi wybrać
Pozwól mi wybrać coś do jedzenia z menu.
начать обучение
Let me choose
Let me choose something to eat from the menu.
Dzisiaj położę się wcześniej.
начать обучение
I will go to bed early.
Jeśli to nie problem.
начать обучение
If it's not a problem.
O czym myślisz?
начать обучение
What's on your mind?
Tęsknię za tobą.
начать обучение
I miss you.
Ładna dziś pogoda.
начать обучение
The weather is nice today.
Dziękuję za poświęcony mi czas.
начать обучение
Thank you for your time.
O której godzinie jest ostatni pociąg?
начать обучение
What time is the last train?
Nie mogę znieść jej zachowania.
начать обучение
I can't stand her behaviour.
To bardzo miłe z twojej strony.
начать обучение
It's very kind of you.
To niczyja wina.
начать обучение
It's nobody's fault.
Jestem z ciebie dumna!
начать обучение
I'm so proud of you!
Miło mi cię poznać.
начать обучение
Nice to meet you.
Przepraszam, możesz mówić głośniej?
начать обучение
Excuse me, can you please speak up?
Jaka szkoda.
начать обучение
What a shame.
Kopę lat.
начать обучение
Long time no see.
Dzięki Bogu, już piątek!
начать обучение
Thank God It's Friday!
Nie zrobiłam tego specjalnie.
начать обучение
I didn't do it on purpose.
Nikt nie jest doskonały.
начать обучение
Nobody is perfect.
Wyjdziesz za mnie?
начать обучение
Will you marry me?
Wyglądasz inaczej niż wcześniej.
начать обучение
You look different than before.
Szkoda, że nie możesz zostać dłużej.
начать обучение
It's a pity you can't stay longer.
Wszystko się ułoży.
начать обучение
Everything is gonna be all right.
Nie powinieneś czuć się winny.
начать обучение
You shouldn't feel guilty.
Szczęśliwego Nowego roku!
начать обучение
Happy New Year!
Dziękuję za pomoc.
начать обучение
Thank you for your help.
Mój lot jest opóźniony.
начать обучение
My flight has been delayed.
Odłóż portfel, ja stawiam.
начать обучение
Put away your wallet, it is on me.
Nie zawiodę cię!
начать обучение
I won't let you down!

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.