U prodaji - In vendite

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Koja boja Vam se sviđa?
начать обучение
Che colore Le piace?
Ako imate dokaz o garanciji, zamijenit ćemo ga.
начать обучение
Se ha il certificato di garanzia, lo sostituiremo.
Trebam napredno plaćanje.
начать обучение
Abbiamo bisogno di un pagamento in anticipo.
Proizvod se može koristiti na više načina.
начать обучение
Questo prodotto può essere utilizzato in diversi modi.
Molim Vas, recite mi više o tomu što tražite.
начать обучение
Per piacere mi dica di più su quello che sta cercando.
Jeste li čuli za ovaj novi proizvod?
начать обучение
Ha sentito parlare di questo nuovo prodotto?
Mislim da prije niste koristili ništa slično.
начать обучение
Penso che Lei non abbia usato mai una cosa simile.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Svakodnevne fraze na talijanskom"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.