Na sastanku - In una riunione

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Uvjeren sam da će ovaj projekt biti uspješan.
начать обучение
Sono convinto/a che questo progetto sarà un successo.
S mojeg stajallišta, mislim da nam treba više prodavača.
начать обучение
Dal mio punto di vista, penso che abbiamo bisogno di più venditori.
Nisam siguran u vezi toga.
начать обучение
Non sono sicuro/a di questo.
Što svi misle o tome?
начать обучение
Cosa ne pensate?
Raspravljat ćemo o novim promjenama.
начать обучение
Discuteremo i nuovi cambiamenti.
Nekoliko ljudi nije bilo na zadnjem sastanku.
начать обучение
Diverse persone non hanno partecipato all'ultima riunione.
Danas ćemo razgovarati o novim prodajama.
начать обучение
Oggi parleremo sulle nuove vendite.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Svakodnevne fraze na talijanskom"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.