Traženje i davanje dozovle - Chiedendo e dando il permesso

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Mogu li doću u tvoju kuću?
начать обучение
Posso entrare a casa tua?
Nema problema.
начать обучение
Non c'è problema.
Slobodno to napravi.
начать обучение
Farlo pure.
Ne možeš to napraviti.
начать обучение
Non potresti farlo.
Je li u redu ako prošetam psa?
начать обучение
Andrebbe bene se porto a spasso il cane?
Mogu li, momim te, sjesti ovdje?
начать обучение
Posso sedermi qui, per favore?
Je li u redu da koristim tvoju kemijsku olovku?
начать обучение
Va bene se uso la tua penna?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Svakodnevne fraze na talijanskom"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.