Doma - A casa

 0    18 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Što je za doručak/ručak/večeru?
начать обучение
Cosa c'è per colazione/pranzo/cena?
Što bi htio za doručak/ručak/večeru?
начать обучение
Cosa vorreste per colazione/pranzo/cena?
Možeš li, molim te, oprati suđe?
начать обучение
Potresti lavare i piatti?
Tko želi još hrane?
начать обучение
Chi vuole più cibo?
Hrana je gotova.
начать обучение
Il cibo è pronto.
Navečer ima dobar film.
начать обучение
C'è un buon film stasera.
Pun sam.
начать обучение
Sono pieno/a.
+11 карточки
Урок является частью курса
"Svakodnevne fraze na talijanskom"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.