Talking about current events

4.8  2    57 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
A Borussia Dortmund? Myślisz, że wygrają dziś wieczorem?
начать обучение
What about Borussia Dortmund? Do you think they're going to win tonight?
Jaka jest płaca minimalna w Polsce?
начать обучение
What is the minimum wage in Poland?
Jesteś na bieżąco z amerykańskimi wyborami?
начать обучение
Are you keeping up with the American elections?
Miły dzień na przebywanie na dworze, czyż nie?
начать обучение
Nice day to be outside, isn't it?
Gdzie jest haczyk?
начать обучение
What's the catch?
Czy media w twoim kraju są bezstronne?
начать обучение
Are the media impartial in your country?
Idziesz na Orange Festival?
начать обучение
Are you going to the Orange Festival?
+50 карточки
Урок является частью курса
"Small Talk, czyli sztuka pogawędki"
(всего 794 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.