Conversation Starters and Greetings

4.1  4    36 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Cześć. Mam na imię Kasia.
начать обучение
Hi. My name's Kasia.
Cześć. Jestem Kasia.
начать обучение
Hello. I'm Kasia.
Miło mi cię poznać.
начать обучение
Nice to meet you.
Mi również miło cię poznać.
начать обучение
Nice to meet you too.
Niezmiernie miło mi cię poznać.
начать обучение
Pleased to meet you.
Mi również niezmiernie miło cię poznać.
начать обучение
Pleased to meet you too.
Miło mi cię poznać, Kasiu. Jestem Ania.
начать обучение
Nice to meet you Kasia. I'm Ania.
Miło cię poznać, Aniu.
начать обучение
Nice to meet you Ania.
Pracuję dla firmy KiWi.
начать обучение
I work for a company called KiWi.
Jestem menadżerem zasobów ludzkich w firmie o nazwie KiWi.
начать обучение
I'm the HR Manager at a company called KiWi.
Produkujemy oprogramowanie w Polsce.
начать обучение
We produce software in Poland.
Jak sobie radzisz?
начать обучение
How are you getting on?
Dobrze sobie radzisz?
начать обучение
Are you doing OK?
Cześć, Kasiu! Co nowego?
начать обучение
Hi Kasia! What’s new?
Cześć, Kasiu! Co tam?
начать обучение
Hi Kasia! What’s up?
Cześć, Kasiu! Długo się nie widzieliśmy.
начать обучение
Hi Kasia! Long time no see!
Cześć, Kasiu! Byłaś zajęta?
начать обучение
Hi Kate! Have you been keeping busy?
Czy nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam...?
начать обучение
Do you mind me asking...?
OK, sprawa polega na tym...
начать обучение
OK, here’s the thing...
Jak się masz?
начать обучение
How are you?
Jak się masz dzisiaj?
начать обучение
How are you today?
Jak się masz? / Jak leci?
начать обучение
How are you doing? / How is it going?
Jak się miewasz?
начать обучение
How have you been?
Jak tam?
начать обучение
How are things (going)?
Jak ci się wiedzie?
начать обучение
How's life treating you?
Czy miałeś dobrą podróż?
начать обучение
Did you have a good journey?
Jak (przebiegł) twój lot?
начать обучение
How was your flight?
Jak tu dotarłeś?
начать обучение
How did you get here?
Jaka była pogoda, kiedy wyjechałeś?
начать обучение
What was the weather like when you left?
Gdzie się zatrzymałeś? Podoba ci się?
начать обучение
Where are you staying? Do you like it?
Czy byłeś kiedyś w naszym mieście?
начать обучение
Have you ever been to our city?
Czy to twoja pierwsza wizyta w Londynie?
начать обучение
Is this your first visit in London?
Czy wszystko w porządku / okej?
начать обучение
Are you all right? / Are you OK?
Dzień dobry wszystkim.
начать обучение
Good morning all.
Witaj w naszej firmie.
начать обучение
Welcome to our company.
Jestem waszym nowym przedstawicielem handlowym.
начать обучение
I’m your new sales representative.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.