At the office

5  1    62 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Co sądzisz o nowych komputerach?
начать обучение
What do you think of the new computers?
Masz tu wspaniałe biuro / wspaniałą lokalizację.
начать обучение
It's a great office / location you have here.
Czy masz inne biura w tym mieście / kraju / na świecie?
начать обучение
Do you have other offices in the city / country / around the world?
A gdzie jest wydział marketingu?
начать обучение
And where is the Marketing Department?
Drukarka jest zepsuta.
начать обучение
The printer is broken.
Komputer nie działa.
начать обучение
The computer does not work.
Jak docierasz do pracy?
начать обучение
How do you get to work?
+55 карточки
Урок является частью курса
"Small Talk, czyli sztuka pogawędki"
(всего 794 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.