Asking for assistance and offering it

4.5  1    52 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Dobrze wiedzieć.
начать обучение
That's good to know.
Cała przyjemność po mojej stronie.
начать обучение
It's my pleasure.
Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co znaczy to słowo?
начать обучение
Could you explain what this word means?
Wyświadczyłeś mi wielką przysługę.
начать обучение
You've done me a great favour.
Masz dwie opcje zapisania się na kurs: słuchania muzyki lub oglądania telewizji w języku angielskim.
начать обучение
You have two course enrollment options: listening to music or watching TV in English.
Co chciałbyś wiedzieć?
начать обучение
What would you like to know?
Mógłbyś podać mi przykład?
начать обучение
Could you give me an example?
+45 карточки
Урок является частью курса
"Small Talk, czyli sztuka pogawędki"
(всего 794 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.