Swapping Details - Samainīties ar informāciju

 0    46 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
What languages do you speak?
начать обучение
Kādās valodās jūs runājat?
What are their names? Anne and Tom.
начать обучение
Kā viņus sauc? Anna un Toms.
Yes, I've got two - a boy and a girl.
начать обучение
Jā, man ir divi - puisis un meitene.
I've got a wife.
начать обучение
Man ir sieva.
I'm French, but I'm not from Paris.
начать обучение
Esmu francūzis, bet ne no Parīzes.
Here's my card.
начать обучение
Šeit būs mana vizītkarte.
I want to raise my own family one day.
начать обучение
Es kādu dienu vēlos savu ģimeni.
+39 карточки
Урок является частью курса
"Small talk in Latvian"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.