At the office - Birojā

 0    62 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
What was the Production Manager's name again?
начать обучение
Kāds bija ražošanas menedžera vārds?
What does your role involve? What are your responsibilities?
начать обучение
Kas jums ir jādara darbā? Kādi ir jūsu darba pienākumi?
How's business?
начать обучение
Kā iet biznesā?
I usually arrive at work at a quarter past eight a.m.
начать обучение
Es parasti ierodos darbā ceturksni pēc astoņiem no rīta.
We shouldn't waste a lot of paper and electricity.
начать обучение
Mums nevajadzētu tērēt daudz papīra un elektrības.
The computer does not work.
начать обучение
Dators nestrādā.
How do you get to work?
начать обучение
Kā jūs nokļūstat uz darbu?
+55 карточки
Урок является частью курса
"Small talk in Latvian"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.