Asking for help and helping - Jautājot pēc palīdzības un palīdzot

 0    52 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
What seems to be the problem?
начать обучение
Kas atgadijies?
Sorry, I don't understand your question.
начать обучение
Piedodiet, es nesapratu jūsu jautājumu.
Could you explain what this word means?
начать обучение
Vai jūs varētu paskaidrot, ko šis vārds nozīmē?
You've done me a great favour.
начать обучение
Jūs esat daudz palīdzējusi.
Your options include enrolling to a course, listening to music or watching TV in English.
начать обучение
Jūs varat iestāties kursos, klausīties mūziku vai televizoru angļu valodā.
What would you like to know?
начать обучение
Ko jūs vēlētos uzzināt?
Could you give me an example?
начать обучение
Vai jūs varētu minēt piemēru?
+45 карточки
Урок является частью курса
"Small talk in Latvian"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.