STRONA 3 SEASON XX

 0    71 карточка    thomasch818
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
I’m sorry, but I don’t understand the last sentence.
начать обучение
Przykro mi, ale nie rozumiem ostatniego zdania.
She put the vase on the table.
начать обучение
Ona położyła wazon na stole.
Today is the hottest than ever.
начать обучение
Dzisiaj jest najcieplej niż kiedykolwiek.
I got lost, when I saw them holding hands.
начать обучение
Zgubiłem się, kiedy zobaczyłem ich trzymając się za ręce.
I’ll come to you before noon.
начать обучение
Przyjdę do was przed południem.
How much is a stamp for a letter?
начать обучение
Ile kosztuje znaczek na list?
Could you hand me that blue envelope?
начать обучение
Czy możesz podać mi tę niebieską kopertę?
She convinced me to go on a blind date with her friend.
начать обучение
Ona przekonała mnie by iść na randkę w ciemno z jej koleżanką.
Tom looked at her pretty face.
начать обучение
Tom spojrzał na jej ładną twarz.
I checked my answering machine.
начать обучение
Sprawdziłem moją telefonicznom sekretarkę.
He checked this job, it’s good.
начать обучение
On sprawdził te prace, jest dobra.
He bought a packet of chewing gum.
начать обучение
On kupił paczkę gumy do żucia.
I have to go home.
начать обучение
Muszę iść do domu.
She has to read this book by Friday.
начать обучение
Ona musi przeczytać tę książkę do piątku.
He has to drink, glass of milk every morning.
начать обучение
On musi wypić szklankę mleka codziennie rano.
I can’t do anything about it.
начать обучение
Nie mogę nic z tym zrobić.
Helen took the boys on a tour.
начать обучение
Helen wziąła chłopców na wycieczkę.
Why doesn’t she do something?
начать обучение
Dlaczego ona nie może zrobić czegoś coś?
They went out of the cave, and saw the sunlight.
начать обучение
Oni wyszli z jaskini i zobaczyli światło słoneczne.
I gave her a birthday present
начать обучение
Dałam jej prezent urodzinowy
She seems to be tired.
начать обучение
Ona wydaje się być zmęczona.
They live in a nice, little house.
начать обучение
Oni mieszkają w ładnym, małym domku.
I bought a new computer.
начать обучение
Kupiłem nowy komputer.
I spent a great deal of time here.
начать обучение
Spędziłem dużo czasu tutaj.
Does she know it for sure?
начать обучение
Czy ona wie to na pewno?
I’ve been looking for you everywhere.
начать обучение
Szukałem cię wszędzie.
We were holding a thin book.
начать обучение
My trzymaliśmy cienką książkę.
She’s been avoiding me for a month now.
начать обучение
Ona unika mnie przez miesiąc teraz.
I’m going to the park despite the rain.
начать обучение
Idę do parku, pomimo deszczu.
She gave me a broad smile.
начать обучение
Ona dała mi szeroki uśmiech.
I have to come back home before midnight.
начать обучение
Muszę wrócić do domu przed północą.
My flat is huge.
начать обучение
Moje mieszkanie jest ogromne.
To some extent I can agree.
начать обучение
Do pewnego stopnia mogę się zgodzić.
He has little hands.
начать обучение
On ma małe ręce.
I’ve had this mug for many years.
начать обучение
Miałem ten kubek przez wiele lat.
Did you get my message?
начать обучение
Czy dostałaś moją wiadomość?
It depends from her.
начать обучение
To zależy od niej.
You know everyone by name.
начать обучение
Ty znasz każdego po imieniu.
I was absolutely furious.
начать обучение
Byłem absolutnie wściekły.
There are few movies he hasn’t seen.
начать обучение
Jest kilka filmów kturych on nie widział.
You paid the waiter and stepped out into the street.
начать обучение
Zapłaciłeś kelnerowi i wyszedłeś na ulicę.
Our bed is very uncomfortable, it’s hard and narrow.
начать обучение
Nasze łóżko jest bardzo niewygodne, jest twarde i wąskie.
I pulled the thick curtains.
начать обучение
Ja zaciągnąłem grube zasłony.
He is certain to win the election.
начать обучение
On jest pewny, że wygra wybory.
How big is their house?
начать обучение
Jak duży jest ich dom?
His mother would be furious about that.
начать обучение
Jego matka będzie wściekła za to.
The battery in my mobile phone is completely flat.
начать обучение
Bateria w moim telefonie komurkowym jest całkowicie wyczerpana...
What is his favourite kind of music?
начать обучение
Jaki jest jego ulubiony rodzaj muzyki?
What is her chance for success?
начать обучение
Jaka jest jej szansa na sukces?
He came into the room with a big smile on his face.
начать обучение
On wszedł do pokoju z wielkim uśmiechem na twarzy.
I’ve never seen you.
начать обучение
Nigdy nie widziałem cię.
I cannot tell, whether she is old or young.
начать обучение
Nie mogę powiedzieć czy ona jest stara czy młoda.
Have you seen his latest film?
начать обучение
Czy widziałeś jego najnowszy film?
I’ve never ridden a horse before.
начать обучение
Nigdy nie jeździłem konno przedte.
He was pretty furious about it.
начать обучение
On był ładnie wściekły o to.
I can tell you.
начать обучение
Mogę ci powiedzieć.
He gave me a lots of useful advice.
начать обучение
On dał mi wiele przydatnych porad.
His head is always full of crazy ideas.
начать обучение
Jego głowa jest zawsze pełna szalonych pomysłów.
What have she done?
начать обучение
Co ona zrobiła?
I didn’t know, it would cost so much.
начать обучение
Nie wiedziałem, że to będzie kosztować tak dużo.
I have some good news for you.
начать обучение
Mam dla ciebie dobrą wiadomość.
Where should I get off?
начать обучение
Gdzie powinienem wysiąść?
At the third stop.
начать обучение
Na trzecim przystanku.
She was just kidding.
начать обучение
Ona tylko żartowałem.
He’s feeling much better today.
начать обучение
On czuje się znacznie lepiej dziś.
He was helpful and friendly.
начать обучение
On był pomocny i przyjazny.
I attend a training course.
начать обучение
Uczęszczam na kurs szkoleniowy.
They keep the wine in oak barrels.
начать обучение
Oni trzymają wina w dębowych beczkach.
For a certain reason, I don’t want to go there.
начать обучение
Z pewnego powodu, nie chcę tam iść.
She is certain, that we can do it.
начать обучение
Ona jest pewna, że możemy to zrobić.
fly
начать обучение
fly на английском языке
latać

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.