Środowisko naturalne - Nature and environment (Poziom B2) - Ambiente naturale - Natura e ambiente (Livello B2)

 0    24 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
energia słoneczna
Ten dom wykorzystuje energię słoneczną.
начать обучение
energia solare
Questa casa utilizza l'energia solare.
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany sprawia, że na naszej planecie robi się cieplej.
начать обучение
l'effetto serra
L'effetto serra sta rendendo il nostro pianeta più caldo.
ekologiczny
Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
начать обучение
ecologico
Questo simbolo significa che si tratta di un prodotto ecologico.
las deszczowy
Tropikalne lasy deszczowe bywają nazywane płucami Ziemi.
начать обучение
la foresta pluviale
Le foreste pluviali tropicali sono talvolta chiamate i polmoni della Terra.
dzika przyroda
Turystyka bywa niebezpieczna dla dzikiej przyrody.
начать обучение
natura selvaggia
Il turismo può essere pericoloso per la fauna selvatica.
spaliny
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
начать обучение
scarico
I fumi delle fabbriche inquinano l'aria nella nostra città.
odzyskiwać surowce wtórne
Rada zachęca nas do odzyskiwania surowców wtórnych z domowych śmieci.
начать обучение
recuperare materie prime secondarie
Il Consiglio ci incoraggia a recuperare le materie prime secondarie dai rifiuti domestici.
+17 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo Włoskie na poziomie B2"
(всего 1 232 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Miejsce zamieszkania - Accommodation (Poziom B2) - Residenza - Alloggio (Livello B2)Sztuka - The arts (Poziom B2) - Arte - Le arti (livello B2)Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (Poziom B2) - Tratti caratteriali e personalità - Carattere e personalità (Livello B2)Ubiór - Clothes (Poziom B2) - Abbigliamento - Vestiti (Livello B2)Przestępczość - Crime (Poziom B2) - Crimine - Crimine (Livello B2)Edukacja - Education (Poziom B2) - Istruzione - Istruzione (Livello B2)Jedzenie i picie - Food and drink (Poziom B2) - Cibo e bevande - Cibo e bevande (Livello B2)Geografia - Geography (Poziom B2) - Geografia - Geografia (Livello B2)Zdrowie - Health (Poziom B2) - Salute - salute (Livello B2)Języki - Languages (Poziom B2) - Lingue - lingue (Livello B2)Media - The media (Poziom B2) - Media - I media (livello B2)Pieniądze - Money (Poziom B2) - Denaro - Soldi (Livello B2)Zwierzęta - Animals (Poziom B2) - Animali - Animali (Livello B2)W drodze - On the road (Poziom B2) - In viaggio - In viaggio (Livello B2)Wygląd - Physical appearance (Poziom B2) - Aspetto - Aspetto fisico (Livello B2)Związki - Relationships (Poziom B2) - Relazioni - Relazioni (Livello B2)Usługi - Services (Poziom B2) - Servizi - Servizi (Livello B2)Zakupy - Shopping (Poziom B2) - Compere - Shopping (Livello B2)Sport - Sport (Poziom B2) - Sport - Sport (Livello B2)Podróże i wakacje - Travel and holidays (Poziom B2) - Viaggi e vacanze - Viaggi e vacanze (Livello B2)Przebieg dnia - Day schedule (Poziom B2) - Corso giornaliero - Programma giornaliero (Livello B2)Pogoda - Weather (Poziom B2) - Meteo - Meteo (Livello B2)Praca - Work (Poziom B2) - Lavoro - Lavoro (Livello B2)FCE - Phrasal verbs 1 - FCE - Verbi frasali 1FCE - Phrasal verbs 2 - FCE - Verbi frasali 2FCE - Phrasal verbs 3 - FCE - Verbi frasali 3FCE - Phrasal verbs 4 - FCE - Verbi frasali 4Idiomy - Idioms (Poziom B2) - Modi di dire - Idiomi (Livello B2)Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (Poziom B2) - Modi di dire: colori, parti del corpo (Livello B2)Inne czasowniki 1 - Verbi altri 1Inne czasowniki 2 - Verbi altri 2Inne czasowniki 3 - Verbi altri 3Inne czasowniki 4 - Verbi altri 4Inne czasowniki 5 - Verbi altri 5

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.