Miejsce zamieszkania - Accommodation (Poziom B2) - Residenza - Alloggio (Livello B2)

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
barka mieszkalna
Wypożyczyli łódź mieszkalną na jedno lato i tak im się spodobało, że chcieli zostać na niej na zawsze.
начать обучение
casa galleggiante
Affittarono una casa galleggiante per un'estate e gli piacque così tanto che volevano rimanerci per sempre.
miejsce zamieszkania, zakwaterowanie
Znalazłeś już zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii?
начать обучение
luogo di residenza, alloggio
Hai già trovato un alloggio in Gran Bretagna?
chata
Kiedyś wszystkie wiejskie chaty w tym rejonie były zbudowane z drewna i miały dachy kryte strzechą.
начать обучение
casa in campagna
Una volta, tutte le case di campagna in questa zona erano fatte di legno e avevano tetti di paglia.
bardzo cienki
Te ściany są bardzo cienkie, więc nie będzie problemu z ich wyburzeniem.
начать обучение
molto sottile
Queste pareti sono molto sottili, quindi demolirle non sarà un problema.
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
начать обучение
appartamento
Non posso permettermi di acquistare il mio appartamento, ma sto pensando di chiedere un prestito.
przytulny, niewyszukany
Wynajęliśmy mały, przytulny pokój.
начать обучение
accogliente, semplice
Abbiamo affittato una stanza piccola e accogliente.
nic nadzwyczajnego
Nowa szkoła Toma to nic nadzwyczajnego.
начать обучение
niente di speciale
La nuova scuola di Tom non è niente di speciale.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo Włoskie na poziomie B2"
(всего 1 232 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Sztuka - The arts (Poziom B2) - Arte - Le arti (livello B2)Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (Poziom B2) - Tratti caratteriali e personalità - Carattere e personalità (Livello B2)Ubiór - Clothes (Poziom B2) - Abbigliamento - Vestiti (Livello B2)Przestępczość - Crime (Poziom B2) - Crimine - Crimine (Livello B2)Edukacja - Education (Poziom B2) - Istruzione - Istruzione (Livello B2)Jedzenie i picie - Food and drink (Poziom B2) - Cibo e bevande - Cibo e bevande (Livello B2)Geografia - Geography (Poziom B2) - Geografia - Geografia (Livello B2)Zdrowie - Health (Poziom B2) - Salute - salute (Livello B2)Języki - Languages (Poziom B2) - Lingue - lingue (Livello B2)Media - The media (Poziom B2) - Media - I media (livello B2)Pieniądze - Money (Poziom B2) - Denaro - Soldi (Livello B2)Środowisko naturalne - Nature and environment (Poziom B2) - Ambiente naturale - Natura e ambiente (Livello B2)Zwierzęta - Animals (Poziom B2) - Animali - Animali (Livello B2)W drodze - On the road (Poziom B2) - In viaggio - In viaggio (Livello B2)Wygląd - Physical appearance (Poziom B2) - Aspetto - Aspetto fisico (Livello B2)Związki - Relationships (Poziom B2) - Relazioni - Relazioni (Livello B2)Usługi - Services (Poziom B2) - Servizi - Servizi (Livello B2)Zakupy - Shopping (Poziom B2) - Compere - Shopping (Livello B2)Sport - Sport (Poziom B2) - Sport - Sport (Livello B2)Podróże i wakacje - Travel and holidays (Poziom B2) - Viaggi e vacanze - Viaggi e vacanze (Livello B2)Przebieg dnia - Day schedule (Poziom B2) - Corso giornaliero - Programma giornaliero (Livello B2)Pogoda - Weather (Poziom B2) - Meteo - Meteo (Livello B2)Praca - Work (Poziom B2) - Lavoro - Lavoro (Livello B2)FCE - Phrasal verbs 1 - FCE - Verbi frasali 1FCE - Phrasal verbs 2 - FCE - Verbi frasali 2FCE - Phrasal verbs 3 - FCE - Verbi frasali 3FCE - Phrasal verbs 4 - FCE - Verbi frasali 4Idiomy - Idioms (Poziom B2) - Modi di dire - Idiomi (Livello B2)Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (Poziom B2) - Modi di dire: colori, parti del corpo (Livello B2)Inne czasowniki 1 - Verbi altri 1Inne czasowniki 2 - Verbi altri 2Inne czasowniki 3 - Verbi altri 3Inne czasowniki 4 - Verbi altri 4Inne czasowniki 5 - Verbi altri 5

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.