Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (Poziom B2) - Tratti caratteriali e personalità - Carattere e personalità (Livello B2)

 0    38 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
roztargniony
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
начать обучение
distratto
Sono molto distratto: ieri sono uscito di casa indossando le pantofole.
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
начать обучение
impulsivo
Non potevamo sopportare il suo comportamento aggressivo e impulsivo.
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
начать обучение
loquace
È terribilmente loquace, non sta mai zitta.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
начать обучение
socievole
Sono socievole, ma questo non significa che voglio sempre fare festa.
obibok
Przestań być obibokiem i znajdź sobie pracę!
начать обучение
fannullone
Smettila di essere un fannullone e trova un lavoro!
dowcipny
Szczerze mówiąc, chcieliśmy po prostu nakręcić naprawdę zabawny, dowcipny film.
начать обучение
spiritoso
Onestamente, volevamo solo fare un film davvero divertente e divertente.
tolerancyjny, otwarty na nowe idee
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
начать обучение
tollerante, aperto a nuove idee
Sono sicuro che Tom prenderà in considerazione le tue idee, è molto tollerante.
+31 карточка
Урок является частью курса
"Słownictwo Włoskie na poziomie B2"
(всего 1 232 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Miejsce zamieszkania - Accommodation (Poziom B2) - Residenza - Alloggio (Livello B2)Sztuka - The arts (Poziom B2) - Arte - Le arti (livello B2)Ubiór - Clothes (Poziom B2) - Abbigliamento - Vestiti (Livello B2)Przestępczość - Crime (Poziom B2) - Crimine - Crimine (Livello B2)Edukacja - Education (Poziom B2) - Istruzione - Istruzione (Livello B2)Jedzenie i picie - Food and drink (Poziom B2) - Cibo e bevande - Cibo e bevande (Livello B2)Geografia - Geography (Poziom B2) - Geografia - Geografia (Livello B2)Zdrowie - Health (Poziom B2) - Salute - salute (Livello B2)Języki - Languages (Poziom B2) - Lingue - lingue (Livello B2)Media - The media (Poziom B2) - Media - I media (livello B2)Pieniądze - Money (Poziom B2) - Denaro - Soldi (Livello B2)Środowisko naturalne - Nature and environment (Poziom B2) - Ambiente naturale - Natura e ambiente (Livello B2)Zwierzęta - Animals (Poziom B2) - Animali - Animali (Livello B2)W drodze - On the road (Poziom B2) - In viaggio - In viaggio (Livello B2)Wygląd - Physical appearance (Poziom B2) - Aspetto - Aspetto fisico (Livello B2)Związki - Relationships (Poziom B2) - Relazioni - Relazioni (Livello B2)Usługi - Services (Poziom B2) - Servizi - Servizi (Livello B2)Zakupy - Shopping (Poziom B2) - Compere - Shopping (Livello B2)Sport - Sport (Poziom B2) - Sport - Sport (Livello B2)Podróże i wakacje - Travel and holidays (Poziom B2) - Viaggi e vacanze - Viaggi e vacanze (Livello B2)Przebieg dnia - Day schedule (Poziom B2) - Corso giornaliero - Programma giornaliero (Livello B2)Pogoda - Weather (Poziom B2) - Meteo - Meteo (Livello B2)Praca - Work (Poziom B2) - Lavoro - Lavoro (Livello B2)FCE - Phrasal verbs 1 - FCE - Verbi frasali 1FCE - Phrasal verbs 2 - FCE - Verbi frasali 2FCE - Phrasal verbs 3 - FCE - Verbi frasali 3FCE - Phrasal verbs 4 - FCE - Verbi frasali 4Idiomy - Idioms (Poziom B2) - Modi di dire - Idiomi (Livello B2)Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (Poziom B2) - Modi di dire: colori, parti del corpo (Livello B2)Inne czasowniki 1 - Verbi altri 1Inne czasowniki 2 - Verbi altri 2Inne czasowniki 3 - Verbi altri 3Inne czasowniki 4 - Verbi altri 4Inne czasowniki 5 - Verbi altri 5

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.