Praca - Work (Poziom B2) - Lavoro - Lavoro (Livello B2)

 0    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wypalić się
Jeśli dalej będzie pracował po 15 godzin na dobę, bardzo szybko się wypali.
начать обучение
esaurirsi
Se continua a lavorare 15 ore al giorno, si esaurirà in fretta.
wręczyć wymówienie
Atmosfera była na tyle zła, że Brian zdecydował się w końcu wręczyć wymówienie.
начать обучение
dare le dimissioni
L'atmosfera era così sgradevole che Brian alla fine decise di dare le dimissioni.
dyrektor zarządzający
Nowy dyrektor zarządzający jest bardzo wymagający.
начать обучение
amministratore delegato
Il nuovo amministratore delegato è molto esigente.
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
начать обучение
stipendio
La persona che ha finalmente ottenuto il lavoro è stata molto soddisfatta. Dopotutto, il suo stipendio annuale è di £ 25.000.
wysoka odprawa
dosłownie: "złoty uścisk dłoni"
Rada dyrektorów postanowiła przyznać mu wysoką odprawę.
начать обучение
copiscua liquidazione
letteralmente: "stretta di mano d'oro"
Il consiglio di amministrazione ha deciso di concedergli una cospicua liquidazione.
dojeżdżać (do pracy, szkoły itp.)
Dojeżdżam z Croydon do centralnego Londynu każdego dnia.
начать обучение
fare il pendolare (per lavoro, scuola, ecc.)
Faccio il pendolare da Croydon al centro di Londra ogni giorno.
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
начать обучение
qualifiche
Le sue qualifiche sono piuttosto deboli.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo Włoskie na poziomie B2"
(всего 1 232 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Miejsce zamieszkania - Accommodation (Poziom B2) - Residenza - Alloggio (Livello B2)Sztuka - The arts (Poziom B2) - Arte - Le arti (livello B2)Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (Poziom B2) - Tratti caratteriali e personalità - Carattere e personalità (Livello B2)Ubiór - Clothes (Poziom B2) - Abbigliamento - Vestiti (Livello B2)Przestępczość - Crime (Poziom B2) - Crimine - Crimine (Livello B2)Edukacja - Education (Poziom B2) - Istruzione - Istruzione (Livello B2)Jedzenie i picie - Food and drink (Poziom B2) - Cibo e bevande - Cibo e bevande (Livello B2)Geografia - Geography (Poziom B2) - Geografia - Geografia (Livello B2)Zdrowie - Health (Poziom B2) - Salute - salute (Livello B2)Języki - Languages (Poziom B2) - Lingue - lingue (Livello B2)Media - The media (Poziom B2) - Media - I media (livello B2)Pieniądze - Money (Poziom B2) - Denaro - Soldi (Livello B2)Środowisko naturalne - Nature and environment (Poziom B2) - Ambiente naturale - Natura e ambiente (Livello B2)Zwierzęta - Animals (Poziom B2) - Animali - Animali (Livello B2)W drodze - On the road (Poziom B2) - In viaggio - In viaggio (Livello B2)Wygląd - Physical appearance (Poziom B2) - Aspetto - Aspetto fisico (Livello B2)Związki - Relationships (Poziom B2) - Relazioni - Relazioni (Livello B2)Usługi - Services (Poziom B2) - Servizi - Servizi (Livello B2)Zakupy - Shopping (Poziom B2) - Compere - Shopping (Livello B2)Sport - Sport (Poziom B2) - Sport - Sport (Livello B2)Podróże i wakacje - Travel and holidays (Poziom B2) - Viaggi e vacanze - Viaggi e vacanze (Livello B2)Przebieg dnia - Day schedule (Poziom B2) - Corso giornaliero - Programma giornaliero (Livello B2)Pogoda - Weather (Poziom B2) - Meteo - Meteo (Livello B2)FCE - Phrasal verbs 1 - FCE - Verbi frasali 1FCE - Phrasal verbs 2 - FCE - Verbi frasali 2FCE - Phrasal verbs 3 - FCE - Verbi frasali 3FCE - Phrasal verbs 4 - FCE - Verbi frasali 4Idiomy - Idioms (Poziom B2) - Modi di dire - Idiomi (Livello B2)Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (Poziom B2) - Modi di dire: colori, parti del corpo (Livello B2)Inne czasowniki 1 - Verbi altri 1Inne czasowniki 2 - Verbi altri 2Inne czasowniki 3 - Verbi altri 3Inne czasowniki 4 - Verbi altri 4Inne czasowniki 5 - Verbi altri 5

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.