Słownictwo angielskie do matury: człowiek - cechy charakteru, poziom podstawowy

4  11    133 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
szczery
2 słowa
начать обучение
honest / sincere
aktywny
начать обучение
active
agresywny
начать обучение
aggressive
ambicja
начать обучение
ambition
ambitny
начать обучение
ambitious
arogancki
начать обучение
arrogant
okropny
начать обучение
awful
zły (z usposobienia)
начать обучение
bad
o złym usposobieniu
начать обучение
bad-tempered
zrównoważony
начать обучение
balanced
nudny
начать обучение
boring
odważny
начать обучение
brave
opanowany
начать обучение
calm
beztroski
начать обучение
carefree
nieostrożny
начать обучение
careless
pogodny
начать обучение
cheerful
mądry
начать обучение
clever
zimny
начать обучение
cold
odwaga
начать обучение
courage
tchórz
начать обучение
coward
zwariowany
начать обучение
crazy
krytyczny
начать обучение
critical
okrutny
начать обучение
cruel
ciekawość
начать обучение
curiosity
ciekawy, ciekawski, wścibski
начать обучение
curious
zdecydowany
начать обучение
determined
nieuczciwy
начать обучение
dishonest
nieciekawy, nudny
начать обучение
dull
egoizm
начать обучение
egoism
egoista
начать обучение
an egoist
pusty
начать обучение
empty
energiczny
начать обучение
energetic
entuzjastyczny
начать обучение
enthusiastic
ekstrawertyk
начать обучение
an extrovert
sprawiedliwy
начать обучение
fair
wierny
начать обучение
faithful
zapominalski
начать обучение
forgetful
przyjacielski, przyjazny
начать обучение
friendly
sfrustrowany
начать обучение
frustrated
zabawny
начать обучение
funny
hojność, szczodrość
начать обучение
generosity
hojny
начать обучение
generous
delikatny
начать обучение
gentle
zdolny
начать обучение
gifted
chciwy
начать обучение
greedy
szczęśliwy
начать обучение
happy
pracowity
начать обучение
hard-working
pomocny
начать обучение
helpful
niezdecydowany
начать обучение
hesitant
uczciwość
начать обучение
honesty
beznadziejny
начать обучение
hopeless
pokorny
начать обучение
humble
histeryczny
начать обучение
hysterical
idealista
начать обучение
an idealist
niecierpliwość
начать обучение
impatience
niecierpliwy
начать обучение
impatient
nieuprzejmy
начать обучение
impolite
impulsywny
начать обучение
impulsive
niezależny
начать обучение
independent
indywidualista
начать обучение
an individualist
niedoświadczony
начать обучение
inexperienced
niewinny
начать обучение
innocent
niepewny
начать обучение
insecure
inteligentny
начать обучение
intelligent
nieodpowiedzialny
начать обучение
irresponsible
radosny
начать обучение
joyful
miły
начать обучение
kind
lenistwo
начать обучение
laziness
leniwy
начать обучение
lazy
sympatyczny
начать обучение
likeable
pełen życia
начать обучение
lively
lojalny
начать обучение
loyal
materialista
начать обучение
a materialist
dojrzały
начать обучение
mature
perfidny
начать обучение
mean
humorzasty
начать обучение
moody
naiwny
начать обучение
naive
ograniczony
начать обучение
narrow-minded
nerwowy
начать обучение
nervous
milutki, ładny
начать обучение
nice
o szerokich horyzontach
начать обучение
open-minded
optymizm
начать обучение
optimism
optymista
начать обучение
an optimist
przewrażliwiony
начать обучение
oversensitive
bierny
начать обучение
passive
cierpliwość
начать обучение
patience
cierpliwy
начать обучение
patient
pedantyczny
начать обучение
pedantic
wytrwały
начать обучение
persistent
osobowość
начать обучение
personality
pesymizm
начать обучение
pessimism
pesymista
начать обучение
a pessimist
pesymistyczny
начать обучение
pessimistic
psotny, figlarny
начать обучение
playful
przyjemny
начать обучение
pleasant
uprzejmy
начать обучение
polite
praktyczny
начать обучение
practical
dumny
начать обучение
proud
cichy
начать обучение
quiet
odpowiedzialny
начать обучение
responsible
niegrzeczny
начать обучение
rude
pewny siebie
начать обучение
self-confident
egoistyczny
начать обучение
selfish
rozsądny
начать обучение
sensible
wrażliwy
начать обучение
sensitive
wrażliwość
начать обучение
sensitivity
poważny
начать обучение
serious
nieśmiały
начать обучение
shy
niemądry
начать обучение
silly
bystry
начать обучение
smart
towarzyski
начать обучение
sociable
surowy
начать обучение
strict
silny
начать обучение
strong
uparty
начать обучение
stubborn
głupi
начать обучение
stupid
odnoszący sukcesy
начать обучение
successful
podejrzany, podejrzliwy
начать обучение
suspicious
taktowny
начать обучение
tactful
gadatliwy
начать обучение
talkative
temperament
начать обучение
temperament
mieć wiele wspólnego
начать обучение
to have a lot in common
mieć poczucie humoru
начать обучение
to have a good sense of humour
chodzić z głową w chmurach
начать обучение
to have one's head in the clouds
tolerancyjny
начать обучение
tolerant
cecha charakteru
начать обучение
trait of character
niewierny
начать обучение
unfaithful
nieprzyjazny
начать обучение
unfriendly
nieszczęśliwy
начать обучение
unhappy
niemiły
начать обучение
unpleasant
nieporządny
начать обучение
untidy
bezużyteczny
начать обучение
useless
o ciepłym sercu
начать обучение
warm-hearted
bezwartościowy
начать обучение
worthless

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Słownictwo angielskie do matury: człowiek – dane personalne, poziom podstawowy01. Słownictwo angielskie do matury: człowiek - uczucia i emocje, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: człowiek – wygląd zewnętrzny, poziom podstawowy04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – oceny i wymagania, poziom podstawowy.Słownictwo angielskie do matury: szkoła – przedmioty szkolne, poziom podstawowy04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – życie szkoły, poziom podstawowy.Słownictwo angielskie do matury: praca – słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: praca – zawody, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, poziom podstawowy03. Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – święta i uroczystości, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego, styl życia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – posiłki i restauracje, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – artykuły spożywcze, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – przygotowanie potraw, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – reklama, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – rodzaje sklepów, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – towary, handel, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – środki transportu i słownictwo z nimi związane, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – wypadki i awarie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – baza noclegowa, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – zwiedzanie i wycieczki, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – dziedziny kultury, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – uczestnictwo w kulturze, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – dyscypliny sportu, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – sprzęt sportowy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – ludzie sportu, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – leczenie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – niepełnosprawni, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – schorzenia i objawy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – uzależnienia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – odkrycia i wynalazki, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klęski żywiołowe, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klimat, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – krajobraz, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – świat roślin i zwierząt, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: wiedza o krajach anglojęzycznych, poziom podstawowy i rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – przestępczość, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – struktura państwa i urzędy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – kupno, sprzedaż, wynajem mieszkania, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – opis domu i pomieszczeń, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – wyposażenie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – miejsce zamieszkania, poziom podstawowyMatura ustna z angielskiego - opis obrazka

Комментарии:

Monika1980 написал: 2010-10-31 12:09:46
Bardzo fajny zestaw. Dzięki niemu mogę powtórzyć i uzupełnić słownictwo.

marlenbla написал: 2011-01-23 12:17:14
przydatne słownictwo)

Kruszyn написал: 2012-11-20 18:06:53
130 słówek w jednym zestawie to za dużo do nauki. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł.

annajakubowicz3 написал: 2013-10-13 10:32:53
zgadzam się za dużo słówek i ciężko zapamiętać

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.