Przyimki - przykłady

5  1    34 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
od / z
np. od kogoś / z jakiegoś miejsca
Dostałem tę książkę od mojego ojca.
начать обучение
von
celownik
Ich habe dieses Buch von meinem Vater bekommen.
przy / na
o lokalizacji lub kierunku
Obrazy i zdjęcia wiszą na ścianie.
начать обучение
an
celownik / biernik
Die Bilder und Fotos hängen an der Wand.
po / do
Idę do domu.
начать обучение
nach
celownik
Ich gehe nach Hause.
podczas
Podczas ferii zimowych przeczytaliśmy dużo książek.
начать обучение
während
dopełniacz
Während der Winterferien haben wir viele Bücher gelesen.
nad / ponad
o lokalizacji lub kierunku
Sportowiec przebiegł ponad tysiąc metrów.
начать обучение
über
celownik / biernik
Der Sportler rannte über 1000 Meter.
dla
To jest prezent dla Ciebie.
начать обучение
für
biernik
Das ist ein Geschenk für dich.
wokół / o
wokół - o lokalizacji / o - o godzinie
Spotykamy się o ósmej?
начать обучение
um
biernik
Treffen wir uns um 8 Uhr?
+27 карточки
Урок является частью курса
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(всего 1 828 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.