Liczba Mnoga - teoria

5  1    12 карточки    VocApp
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jeśli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -e...
imię
начать обучение
... dodajemy końcówkę -n.
der Name - die Namen
Liczbę mnogą od rzeczowników rodzaju nijakiego tworzymy poprzez. dodanie...
piosenka
начать обучение
... końcówki -er (i czasem przegłosu).
das Lied - die Lieder
W liczbie mnogiej niewielu rzeczowników rodzaju żeńskiego...
matka
начать обучение
... dodaje się przegłos.
die Mutter - die Mütter
Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego przyjmują w liczbie mnogiej...
mężczyzna
начать обучение
... przegłos i końcówkę -er.
der Mann -> die Männer
Liczbę mnogą od większości rzeczowników rodzaju męskiego tworzymy dodając końcówkę...
dzień
начать обучение
... -e.
der Tag - die Tage
Nazwy własne, rzeczowniki abstrakcyjne, rzeczowniki odczasownikowe, rzeczowniki odprzymiotnikowe...
начать обучение
... nie mają liczby mnogiej.
+6 карточки
Урок является частью курса
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(всего 1 828 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.