Czas Przeszły Perfekt - przykłady

5  1    43 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
on kupił / ona kupiła / ono kupiło
czas przeszły Perfekt
начать обучение
er / sie / es hat eingekauft
Koncert zaczął się późno.
czas przeszły Perfekt
начать обучение
Das Konzert hat sich spät begonnen.
Dzieci nie zrozumiały bajki.
czas przeszły Perfekt
начать обучение
Die Kinder haben das Märchen nicht verstanden.
ja zostałem
czas przeszły Perfekt
начать обучение
ich bin geblieben
my odwiedziliśmy
czas przeszły Perfekt
начать обучение
wir haben besucht
wy zrobiliście
czas przeszły Perfekt
начать обучение
ihr habt gemacht
wy kupiliście
czas przeszły Perfekt
начать обучение
ihr habt eingekauft
+36 карточки
Урок является частью курса
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(всего 1 828 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.