Czas Przeszły Perfekt - teoria

4.5  1    9 карточки    VocApp
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jak tworzymy imiesłów czasu przeszłego od czasowników nierozdzielnie złożonych?
начать обучение
temat czasownika + -t
nie ma przedrostka ge-
besucht (besuch-t)
Jak tworzymy czas przeszły Perfekt?
начать обучение
Do stworzenia zdania w czasie Perfekt potrzebny jest czasownik posiłkowy HABEN lub SEIN (odmieniony w czasie teraźniejszym) + imiesłów czasu przeszłego.
Kiedy używamy czasu przeszłego Perfekt?
начать обучение
Czasu Perfekt używa się do mówienia o przeszłości - w mowie.
Jak tworzymy regularny imiesłów czasu przeszłego Perfekt?
начать обучение
ge- + temat czasownika + -(e)t
gemacht (ge-mach-t)
+5 карточки
Урок является частью курса
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(всего 1 828 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.