On a walk (dialogues) - På en promenad (samtal)

 0    13 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Who is she?
It's Emma.
начать обучение
Vem är hon?
Det är Emma.
Look at this cat!
It's awesome!
начать обучение
Titta på denna katt!
Den är fantastisk!
Can you see that boy?
Yes. It's Filip, isn't it?
начать обучение
Ser du den där pojkan?
Ja. Det är Filip, eller hur?
I want to go to the forest.
It's a very good idea.
начать обучение
Jag vill gå till skogen.
Det är en mycket bra idé.
Can I play a bit more with the other kids?
Yes, you've got half an hour.
начать обучение
Får jag leka lite längre med de andra barn?
Ja, du har en halvtimme.
Look at this stone, mummy!
Wow, it's really beautiful.
начать обучение
Titta på den här stenen, mamma!
Wow, den är riktigt vackert.
+7 карточки
Урок является частью курса
"Swedish for children"
(всего 562 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.