Having fun (dialogues) - Att ha kul (samtal)

 0    18 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Will you watch the bedtime cartoon with me?
OK.
начать обучение
Ska du titta på den godnattsagan med mig?
Okej.
Can I play on the computer for 15 minutes?
No problem.
начать обучение
Får jag spela på datorn i 15 minuter?
Inget problem.
I don't know what to do with this.
Throw it away.
начать обучение
Jag vet inte vad jag borde göra med det här.
Kasta det iväg.
What shall I do with these blocks?
Pick them up and put them in the box.
начать обучение
Vad borde jag göra med dessa byggklossar?
Plocka upp dem och lägg dem i lådan.
Can I watch TV before we eat?
No problem.
начать обучение
Får jag titta på TV innan vi äter?
Inget problem.
Can I put this here?
Give it to me. We'll put it in the wardrobe.
начать обучение
Kan jag lägga denna här?
Ge det till mig. Vi lägger den i garderoben.
Shall we go to the playground?
In a minute.
начать обучение
Ska vi gå till lekplatsen?
Om en minut.
+11 карточки
Урок является частью курса
"Swedish for children"
(всего 562 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.