Getting dressed (dialogues) - Att klä på sig (samtal)

 0    23 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I want to put on my sandals.
They are dirty.
начать обучение
Jag vill sätta mina sandaler på mig.
De är smutsiga.
Where is my hat?
I don't know.
начать обучение
Var ligger min hatt?
Jag vet inte.
Can you help me find my gloves?
Check in the drawer.
начать обучение
Kan du hjälpa mig att hitta mina handskar?
Kolla i lådan.
I want to wear my new trainers.
They are next to the door.
начать обучение
Jag vill bära mina nya gympaskor.
De är bredvid dörren.
I'm ready.
You look lovely, honey.
начать обучение
Jag är färdig.
Du ser vacker ut, älskling.
I don't want to put on my tracksuit.
Alright.
начать обучение
Jag vill inte sätta min träningsoverall på mig.
Okej.
What shall I wear?
Put on your new jeans.
начать обучение
Vad borde jag sätta på mig?
Sätt på dina nya jeans.
+16 карточки
Урок является частью курса
"Swedish for children"
(всего 562 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.