Longman, Matura Podstawowa, SZKOŁA, Nauka w Szkole

5  1    63 карточки    Letuu
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
nieobecność
начать обучение
absence
nieobecny
начать обучение
absent
obecność
начать обучение
attendance
przerwa
начать обучение
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
начать обучение
bully
lekcja
начать обучение
class
olimpiada szkolna
начать обучение
competition
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
termin wykonania pracy
начать обучение
deadline
stopień, ocena
начать обучение
grade/mark
stypendium
начать обучение
grant/scholarship
wakacje
начать обучение
holiday
trudności w nauce
начать обучение
learning difficulties
lekcja
начать обучение
lesson
przerwa na lunch
начать обучение
lunch break
nowy uczeń
начать обучение
newcomer
nieobowiązkowy
начать обучение
optional
obecny
начать обучение
present
świadectwo szkolne
начать обучение
school certificate
czesne
начать обучение
school fee
wycieczka szkolna
начать обучение
school trip
lektury szkolne
начать обучение
set books
SKS
начать обучение
sports club
rada pedagogiczna
начать обучение
staff meeting
semestr
начать обучение
term
plan lekcji
начать обучение
timetable
praca pisemna
начать обучение
written work
uczęszczać
начать обучение
attend
paplać, trajkotać
начать обучение
chatter
uczyć się
начать обучение
learn
zadawać
начать обучение
set
uczęszczać na kurs
начать обучение
attend a course
uczęszczać na zajęcia
начать обучение
attend classes
uczęszczać do szkoły
начать обучение
attend school
omawiać lektury
начать обучение
discuss set books
robić kurs
начать обучение
do a course
robić projekt
начать обучение
do a project
wykonywać zadanie
начать обучение
do a task/an activity
robić ćwiczenie
начать обучение
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
начать обучение
do an experiment
odrabiać pracę domową
начать обучение
do homework
bardzo się starać
начать обучение
do one's best
oddawać pracę domową
начать обучение
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
начать обучение
have a break
przygotowywać prezentację
начать обучение
make a presentation
robić, popełniać błędy
начать обучение
make mistakes
robić notatki
начать обучение
make notes
robić postępy
начать обучение
make progress
uczyć się na pamięć
начать обучение
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
начать обучение
miss lessons
brać udział w lekcji
начать обучение
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
начать обучение
pay attention in class
czytać mapy
начать обучение
read maps
zadawać wypracowanie
начать обучение
set an essay
zadawać pracę domową
начать обучение
set homework
opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
начать обучение
skip classes/play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
начать обучение
solve a problem
uczyć się pilnie
начать обучение
study hard
studiować teksty źródłowe
начать обучение
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
начать обучение
take the register
spóźnić się
начать обучение
turn up late/be late
ścierać tablicę
начать обучение
wipe the board
write an essay
начать обучение
pisać wypracowanie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.