Letters I - L

 0    54 карточки    worker
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Impartial
начать обучение
bezstronny
Impound
начать обучение
konfiskować
Seize
начать обучение
zająć, skonfiskować
Hold an inquest
начать обучение
dochodzenie sądowe, koronera; dochodzenie przyczyn zdarzenia
Apply for an injunction
начать обучение
wnioskować o nakaz sądowy
Irrelevant to the subject
начать обучение
bez związku z tematem
Inherit
начать обучение
odziedziczyć
Illegal
начать обучение
nielegalny
Insinuate
начать обучение
insynuować
Imply
начать обучение
sugerować
Impunity
начать обучение
bezkarność
With impunity
начать обучение
bez podlegania karze
Be declared insolvent
начать обучение
być uznanym za niewypłacalnego
In camera
начать обучение
przy drzwiach zamkniętych, na posiedzeniu niejawnym
Indemnify against any damage
начать обучение
wypłacać odszkodowanie, wynagrodzić szkodę
Infringed copyrights
начать обучение
naruszone prawa autorskie
Policyholder
начать обучение
posiadacz polisy ubezpieczniowej
Belongings
начать обучение
rzeczy, dobytek
Intangible
начать обучение
nienamacalne, niematerialne
Immaterial
начать обучение
niematerialny
Insurance policy covers against
начать обучение
polisa pokrywa (dane ryzyka ubezpieczeniowe)
Insurance policy indemnifies against
начать обучение
polisa pokrywa
Jurisdiction of
начать обучение
jurysdykcja czegoś
Jurisprudence
начать обучение
nauka prawa
Know
knowhow (practical ability and skills in a particular area)
начать обучение
how
Kangaroo court
начать обучение
nielegalny sąd, nieoficjalne grono
Judgment
начать обучение
orzeczeńie
Juror
начать обучение
juror
By reason of sth
начать обучение
z uwagi na
Enter into joint and several laibility
начать обучение
wejść w odpowiedzialność solidarną
Judicial
начать обучение
sądowy, sędziowski
Take part in Joint venture
начать обучение
brać udział w joint venture (a business partnership of companies joining together as partners for a limited period)
Kin
начать обучение
członek rodziny
Request written justification
начать обучение
zażądać pisemnego uzasadnienia
To the best of one's knowledge
начать обучение
według czyjejś najlepszej wiedzy
Land law
начать обучение
prawo odnoszące się do własności nieruchomości
The law of Real Property
начать обучение
prawo dot własności nieruchomości (uk)
real Estate law
начать обучение
prawo dot własności nieruchomości (us)
Landlord
начать обучение
wynajmujący
Lease
начать обучение
najem
Legal personality
начать обучение
zdolność prawna (też legal entity)
In the eyes of the law
начать обучение
w świetle prawa
Legislation
начать обучение
akt legislacyjny (collective name given to all of the laws that have been passed by Parliment and are implemented by courts)
Let
начать обучение
wynająć
Liability
начать обучение
legal responsibility
Licence
начать обучение
licencja, udzielać licencji
Lien
начать обучение
zastaw (legsl right to keep sth that belongs to sb who oews you money until the debt has been paid)
In lieu of
начать обучение
zamiast, w miejsce
Liquidate
начать обучение
likwidować (liquidate assets is to sell it in order to raise cash, to liquidate a company is to close the company and sell the assets in order to pay its debts
Litigant
начать обучение
strona postępowania
Loan
начать обучение
pożyczka
Lump sum
начать обучение
ryczałt, jednorazowa płatność (money paid in one single payment rather than throughtout a period of time in smaller amounts)
Pay off debts
начать обучение
spłacić długi
To make repayments
начать обучение
zwracać pieniądze

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.