Fraziniai veiksmažodžiai: 76-100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
atidėti
Turiu atidėti mūsų susitikimą.
начать обучение
to put something off
I have to put off our meeting.
atstumti
Su savo kalba jis mane atstūmė.
начать обучение
to put someone off
He put me off with that speech.
užsidėti
Užsidėk paltą, lauke šalta.
начать обучение
to put something on
Put on a coat, it's cold outside.
užgesinti
Leisk užgesinti cigaretę.
начать обучение
to put out
Let me put the cigarette out.
pakabinti
Pakabinau naują paveikslą.
начать обучение
to put something up
I've put up a new painting.
nusukti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie pinigus.
Taksistas nusuko nuo manęs pinigų.
начать обучение
to rip off
The taxi driver ripped me off.
pabėgti
Jis pabėgo, kad policija jo nesugautų.
начать обучение
to run away
He ran away so that the police would not catch him.
pritrūkti
Aš visiškai pritrūkau pinigų.
начать обучение
to run out of
I've totally ran out of money.
taupyti
Turėtume šį mėnesį pataupyti.
начать обучение
to save up
We should save up this month.
pradėti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kelionę.
Laikas pradėti.
начать обучение
to set off
It's time to set off.
įkurti
Neseniai įkūriau startuolį.
начать обучение
to set up
I set up a startup recently.
pristabdyti
Pristabdyk, ten yra "stop" ženklas!
начать обучение
to slow down
Slow down, there's a stop!
išspręsti
Pasistenk išspręsti šią dilemą.
начать обучение
to sort out
Try to sort out this dilemma.
atsistoti
Atsistok ir apsižvalgyk!
начать обучение
to stand up
Stand up and look around!
menkinti
Treneris bando sumenkinti Chosė.
начать обучение
to take someone down
The coach is trying to take Jose down.
pradėti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kažkokios veiklos, įpročio pradžią.
Mes pradėjom kartu plaukioti.
начать обучение
to take up something
We took up swimming together.
pakilti
Lėktuvas ką tik pakilo.
начать обучение
to take off
The airplane has just taken off.
užsipulti
Kodėl tu mane užsipuolei?
начать обучение
to tell off
Why did you tell me off?
išmesti
Gali išmesti šitą citrinos žievelę?
начать обучение
to throw away
Can you throw away this lemon peel?
atmesti
Bankas atmetė mano paraišką paskolai.
начать обучение
to turn down
The bank turned down my loan application.
apsisukti
Apsisuk, mokytojas ateina!
начать обучение
to turn around
Turn around, the teacher is coming!
pabusti
Ji turi pabusti anksti ryte.
начать обучение
to wake up
She needs to wake up early in the morning.
sportuoti
Visą dieną sportavau. Dabar esu labai pavargęs.
начать обучение
to work out
I worked out all day, now I'm very tired.
užsirašyti
Užsirašyk ką dėsto mokytojas.
начать обучение
to write down
Write down what the teacher explains.
nusiprausti
Po valgio nusiprausiau.
начать обучение
to wash up
I washed up after I had eaten.

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Fraziniai veiksmažodžiai: 1-25Fraziniai veiksmažodžiai: 26-50Fraziniai veiksmažodžiai: 51-75

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.