Fraziniai veiksmažodžiai: 26-50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
pasilenkti
Turi pasilenkti, nes lubos žemos.
начать обучение
to bend down
You need to bend down, because the ceiling is low.
įnikti
Ji pasiruošusi įnikti į darbą.
начать обучение
to dive in
She is ready to dive in the work.
užrišti
Močiutė užrišo anūkui batų raištelius.
начать обучение
to do up
The grandma did up her grandson's shoelaces.
palikti
Palikome savo bagažą viešbutyje ir išėjome apsižvalgyti.
начать обучение
to drop off
We dropped our luggage off at the hotel and went sightseeing.
nuvažiuoti
Negaliu tuo patikėti! Jis tiesiog įlipo į automobilį ir nuvažiavo.
начать обучение
to drive off
I cannot believe it! He just got in the car and drove off.
užsukti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie apsilankymą.
Norėčiau užsukti pas savo močiutę.
начать обучение
to drop by
I'd like to drop by my grandmother's house.
mesti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie nutraukimą.
Tu taip anksti metei savo studijas.
начать обучение
to drop out
You have dropped out your studies too early.
valgyti ne namuose
Šįvakar noriu valgyti ne namuose. Nenoriu gaminti.
начать обучение
to eat out
I'd like to eat out tonight, I don't want to cook.
atsirasti
Sinonimas: baigtis
Pasirinkau neteisingą kryptį ir atsiradau nežinomoje apylinkėje.
начать обучение
to end up
I took the wrong direction and I ended up in an unknown district.
susipykti
Susipykau su draugu.
начать обучение
to fall out
I fell out with a friend.
užpildyti
Jeigu per šiandien užpildysite paraišką, rytoj gausite atsakymą.
начать обучение
to fill out
If you fill out the application by today you will get the answer tomorrow.
sužinoti
Ką tik sužinojau, kad mano skrydis buvo atšauktas.
начать обучение
to find out
I've just found out that my flight has been canceled.
pabaigti
Pirmiau pabaik namų darbus, o po to gali eiti laukan.
начать обучение
to finish off
Finish off your homework first and you can go out.
sutaisyti
Tėtis ką tik sutaisė televizorių.
начать обучение
to fix up
My father has just fixed up the TV set.
pabėgti
Prieš pradedant lyti spėjau pabėgti.
начать обучение
to get away
I managed to get away before it started to rain.
sugrąžinti
Paskolinau knygą ir jos nebesusigrąžinau.
начать обучение
to get back
I lent my book and never got it back.
pragyventi
Jis nebegali ilgiau pragyventi su savo alga.
начать обучение
to get by
He can't get by with his salary for much longer.
užeiti
Nelauk prie durų, užeik!
начать обучение
to get in
Don't wait on the door, get in!
įlipti
Įlipk į pirmą autobusą!
начать обучение
to get on
Get on the first bus!
pasprukti
Prieš atvykstant policijai mes pasprukome.
начать обучение
to get out
We got out before the police arrived.
atiduoti
Atidaviau savo mėgiamiausius marškinėlius.
начать обучение
to give away
I gave away my favourite T-shirt.
vykti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiksmą.
Pažiūrėkime kas vyksta!
начать обучение
to go on
Let's see what's going on!
sprogti
Šalia ambasados sprogo bomba.
начать обучение
to go off
The bomb went off near the embassy.
pasiduoti
Tau reikėtų pasiduoti. Tu niekada nelaimėsi.
начать обучение
to give up
You are never going to win, you should just give up.
išeiti
Norėčiau šįvakar išeiti į miestą.
начать обучение
to go out
I would like to go out in the city tonight.

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Fraziniai veiksmažodžiai: 1-25Fraziniai veiksmažodžiai: 51-75Fraziniai veiksmažodžiai: 76-100

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.