Fraziniai veiksmažodžiai: 51-75

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
užaugti
Nėra lengva priimti faktą, kad visi užauga.
начать обучение
to grow up
It is not easy to accept the fact that everyone grows up.
prilaikyti
Prilaikyk kopėčias arba aš nukrisiu!
начать обучение
to hold up
Hold the ladder up or I will fall down!
prisijungti
Mums reikėtų pasiūlyti kitiems prisijungti prie mūsų veiklos.
начать обучение
to join in
We should ask others to join in our activities.
laikytis atokiau
Laikausi atokiau nuo nuobodžių žmonių.
начать обучение
to keep away
I keep away from boring people.
toliau
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiksmo tęstinumą.
Tu ir toliau darai tą pačią klaidą.
начать обучение
to keep on doing
You keep on doing the same mistake.
tęsti
Nepasiduok, tęsk tai toliau.
начать обучение
to keep up
Don't give up, keep it up.
nevelti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kažko neįtraukimą, praleidimą.
Nevelk savo emocijų.
начать обучение
to leave out
Leave your emotions out.
nuvilti
Atsiprašau, jeigu nuvyliau tave.
начать обучение
to let down
I am sorry if I let you down.
prisėsti
Prisėsk, man reikia su tavimi pasišnekėti.
начать обучение
to sit down
Sit down, I need to talk to you.
užsikirsti spyną
Vakar užsikirtau sau spyną!
начать обучение
to lock out
I locked myself out last night!
prisiminti
Dažnai prisimenu save kaip vaiką.
начать обучение
to look back to
I often look back to when I was a child.
laukti
Alternatyvus vertimas: "Nekantrauju susitikti su tavimi."
Laukiu susitikimo su tavimi.
начать обучение
to look forward
I look forward to meeting you.
būti atsargiam
Būk atsargus, žiūrėk kur žengi.
начать обучение
to look out
Look out where you put your feet.
gerbti
Gerbiu jį už tai, ką jis pasiekė.
начать обучение
to look up to someone
I look up to him for what he achieved.
išgalvoti
Išgalvojau priežastį, kad išvengčiau susitikimų su ja.
начать обучение
to make up
I made up an excuse to avoid going out with her.
maišyti
Visada maišau savo pusbrolių vardus.
начать обучение
to mix up
I always mix up my cousins' names.
įsikraustyti
Nusipirkau namą, įsikraustysiu rytoj.
начать обучение
to move in
I bought a house, I will move in tomorrow.
parblokšti
Maikas Taisonas parbloškė priešininką.
начать обучение
to knock down
Mike Tyson knocked down the opponent.
grąžinti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie pinigus.
Turėtum grąžinti man pinigus, kuriuos paskolinau.
начать обучение
to pay back
You should pay back the money I've lent you.
išvaryti
Po to, ką padariau jis mane išvarė.
начать обучение
to drive out
He drove me out after what I've done.
paimti
Gali mane pasiimti?
начать обучение
to pick up
Can you pick me up?
įjungti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie technologijos įjungimą į tinklą.
Jis įjungė televizorių.
начать обучение
to plug in
He plugged in the TV.
priminti
Manau, kad man reikia priminti jiems, kokia neatsakinga yra jų idėja.
начать обучение
to point out
I think I have to point out how irresponsible is their idea.
padėti
Padėk tą knygą į vietą.
начать обучение
to put away
Put that book away.
apsistoti
Apsistosime hostelyje.
начать обучение
to put up
We will put up at a hostel.

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Fraziniai veiksmažodžiai: 1-25Fraziniai veiksmažodžiai: 26-50Fraziniai veiksmažodžiai: 76-100

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.